A tale of two narratives

El 2018 arrenca amb un augment de preus generalitzat dels serveis bàsics

Els increments per a l'any pròxim se sumen als creixements de tarifes registrats en aquest any