Dimarts, 22 Octubre 2019
El Bitcoin (BTC) és possiblement una de les revolucions més mal enteses, i alhora més importants dels últims temps. Principalment perquè es confon el contingut amb el continent: Bitcoin vs. Blockchain. El BTC és un mitjà per especular? Sí. El BTC té futur? Depèn. BTC és equivalent a la...
Hom coneix a l’enginyer Ildefons Cerdà per ser el creador de l’Eixample de Barcelona, una malla urbana que és reconeguda i admirada a nivell internacional com un dels principals trets de la capital catalana. Resulta, però, que aquest fet és només una petita part de la història. Cerdà no...
Brexit is about Geoeconomics. And the actors implied are the usual suspects: states and corporations; and the sum of both, the perennial National Interest. Brexit is not about staying in or out of the EU. The main concern lays on the ability of governments to offer attractive tax cuts...
El Brexit és una guerra Geoeconòmica on hi veiem implicats estats i corporacions. I la fusió dels dos actors, que es tradueix en el perenne interès nacional dels Estats. Com a conseqüència, la principal batalla del Brexit no rau en estar dins o fora de la Unió Europea. Rau...
  Hi ha dues narratives, dues Grand Strategy en el món de la geopolítica, que malden per trobar el seu espai i imposar la seva agenda. Una és de caire autoritari, l’altre de caire liberal. Com sempre, l’autoritarisme ha vingut de l’Est, i la governança de caire liberal, de l’oest...
Pere Brachfield, director de Credit & Risk Consultants La problemàtica dels dilatats terminis de pagament que imposen les Administracions públiques als seus contratistes va sorgir amb la polèmica reforma del 2013 de l'apartat 4 de l'artícle 216 "Pagament del preu" de la Llei de Contractes del sector Públic. Abans de...
Josep Pedrol, economista L'aeroport de Barcelona ha passat de 10 milions de passatgers l'any 1992 a 44 milions l'any 2016. La magnitud d'aquest creixement s'entén en explicar que fa uns anys l'aeroport del Prat era un aeroport regional que no sortia a les estadístiques dels principals aeroports del món, mentre...
Maria Fernanda Costa, 'media coach' El llenguatge genera realitats i produeix resultats, és pura acció, i en conseqüència res del que diem és innocent, per aquest motiu és tan important. Les persones ens comuniquem a través del llenguatge verbal i també del llenguatge corporal. Aquest darrer “parla” de nosaltres i dóna...
Quin anàlisi es pot fer del nou Baròmetre Semestal de Barcelona?
L'economista Josep Pedrol ofereix una possible solució al conflicte dels apartaments turístics