Dimecres, 26 Febrer 2020
En els propers mesos podem veure com Donald Trump aposta de nou per una desregularització clara dels mercats financers
L'establiment de trucades al núvol permet reduir les inversions en manteniment, costos operatius i equipament a les empreses
Què és realment legal o il·legal a l'hora de valorar empreses i persones que tributen als paradisos fiscals?
Pedrol explica perquè Espanya ha estat un mal soci de Catalunya des del restabliment de la Generalitat
Les autopistes van portar desenvolupament a Catalunya, però el cost dels peatges s'ha convertit, a dia d'avui, en un fre pel desenvolupament
El responsable de Maxchief Europe explica les avantatges de cooperar amb socis internaconials per aconseguir una globalització real de l'empresa
L'expert analitza les polèmiques declaracions del president de la CEOE, Joan Rosell, sobre la incorporació de les dones al món laboral
El Mercat Alternatiu Borsari permet buscar finançament per aquelles pimes que esperen internacionalitzar-se o llançar nous productes
Josep Pedrol, economista En els darrers 20 anys, Catalunya ha rebut el 16% de la Inversió Estrangera Directa (IED) a Espanya, mentre que la Comunitat de Madrid n'ha rebut el 57%. Les dades de DataInvex quantitativament indiquen que Madrid és molt més atractiva que Catalunya, però quan les analitzem una...
Josep Pedrol, economista La Inversió Estrangera Directa (IED) a Catalunya ha sumat un total de 31.277 milions d'euros la darrera dècada (2006-2015), segons dades DataInvex del govern espanyol. A nivell empresarial, es dona molta importància a la inversió estrangera, perquè d'alguna manera ens explica que uns empresaris estrangers escullen Catalunya, d'entre...