Dissabte, 20 Abril 2019

La taxa d’atur baixa a Catalunya fins al 10,63%

Els nivells més baixos des del 2008 al tercer trimestre

|

El nombre de persones sense feina el tercer trimestre a Catalunya va sumar 403.700 persones, cosa que suposa 28.300 desocupats menys que el segon trimestre, el 6,55% menys, segons l’Enquesta de la Població Activa (EPA). El nombre d’aturats se situa en xifres no vistes des del tercer trimestre del 2008 i deixa la taxa d’atur en el 10,63%, 0,76 punts menys que la registrada el segon trimestre. Les xifres publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) indiquen que Catalunya lidera a l’Estat la disminució de l’atur. L’economia va crear entre el juliol i el setembre 33.500 llocs de treball, l’1% més que el segon trimestre. En l’últim any, a Catalunya s’han creat 77.300 nous llocs de treball, el 2,33% més.
La creació d’ocupació s’ha registrat en tots els sectors d’activitat menys en l’agricultura, on el nombre de llocs de treball ha disminuït de 1.900 persones, el 3,05% menys. En relació amb el tercer trimestre del 2017, aquest sector primari ha incrementat en 5.500 persones el nombre d’ocupats, el 10,02% més.

Coincidint amb plena temporada d’estiu i amb una forta activitat turística, el sector que més ocupació ha registrat ha estat el de serveis amb 27.200 llocs de treball més que el segon trimestre, l’1,11% més. En relació amb l’any passat, el cens laboral d’aquest sector ha augmentat de 33.700 persones, l’1,38% més.

La construcció és el segon sector més actiu en la creació de llocs de treball. En el tercer trimestre, les empreses de la construcció han creat 4.800 nous llocs de treball, el 2,27% més. En relació amb l’any passat, el nombre de llocs de treball només ha augmentat en 500 persones, el 0,23%.

La indústria, el sector que crea més ocupació a l’any 

Finalment, el sector industrial segueix el seu ritme de creació de llocs de treball i en aquest tercer trimestre ha estat capaç de crear 3.400 nous llocs de treball, el 0,54% més. En xifres anuals, la indústria catalana ha creat 37.600 nous llocs de treball, i en termes anuals se situa com el primer sector català en creació d’ocupació.

En termes d’atur, la desocupació cau a tots els sectors menys en la indústria on el nombre d’aturats s’ha incrementat de 800 persones.

On més ha caigut l’atur a l’estiu ha estat en el sector serveis, amb una disminució de 19.500 persones com a conseqüència de l’activitat de les empreses vinculades al sector turístic. Després dels serveis s’ha situat la construcció amb 2.300 aturats menys i l’agricultura que amb la temporada de recollida de fruita ha reduït la desocupació de 2.100 persones.

Catalunya ha estat el territori de l’estat espanyol on més ha caigut l’atur amb una reducció de 28.300 aturats seguit de les Illes Balears amb 24.600 desocupats menys.

En relació amb el tercer trimestre de l’any passat, el nombre de desocupats a Catalunya ha disminuït de 72.000 persones, el 15,13% menys. En termes anuals, Catalunya és el segon territori de l’Estat amb la baixada de l’atur més gran seguit d’Andalusia con la desocupació ha disminuït de 107.400 persones.

La taxa d’atur més baixa dels últims 10 anys 

La taxa d’atur a Catalunya s’ha situat el tercer trimestre el 10,63%, la taxa més baixa des del tercer trimestre del 2008 (8,80%). En relació amb el segon trimestre, la taxa d’atur s’ha reduït de 0,76 punts (11,39%) i en relació amb el tercer trimestre la reducció ha estat de d’1,91 punts (12,54%).

La taxa d’atur dels joves de menys de 25 anys a Catalunya el tercer trimestre s’ha situat en el 26,28%, la taxa més baixa des del quart trimestre del 2008 (26,25%).

Publicitat

Seguiu-nos a: