Dissabte 16 octubre 2021

La banca té suspesos uns 56.500 MEUR en préstecs i hipoteques per les moratòries

El sector ha acceptat 1,4 milions de peticions fins al 31 de març, segons el Banc d'Espanya

|

La banca té suspesos uns 56.500 milions d’euros (MEUR) en préstecs i hipoteques per les moratòries vigents fins al 31 de març, segons dades publicades pel Banc d’Espanya. En concret, el saldo viu pendent d’amortització de préstecs hipotecaris suspesos supera els 20.200 MEUR, amb un total de 225.000 peticions de moratòria acceptades. Pel que fa als préstecs no hipotecaris, la banca ha acceptat 373.000 peticions, i té suspès un saldo de 2.800 MEUR. Finalment, en moratòries sectorials s’han acceptat 843.000 peticions, amb un saldo pendent d’amortització de préstecs suspesos de 33.500 milions. Segons aquestes dades, el 70% dels deutors i avaladors beneficiats per les moratòries –vigents fins a finals de març- són assalariats.

Pel que fa als autònoms, les xifres mostren que els principals sectors que han optat per moratòries han estat els del comerç, l’hostaleria i altres serveis, seguits dels d’activitats professionals científiques i tècniques, transport i construcció. En conjunt, representen gairebé el 80% del total de moratòries per a autònoms que s’han concedit.

Pel que fa a les moratòries específiques per a immobles afectats per una activitat turística, se n’han acceptat 1.692, amb un saldo pendent d’amortització per préstecs suspesos de 2.300 milions d’euros. Pel que fa a les moratòries al sector del transport, se n’han cursat 2.511, amb un saldo de 195 milions d’euros.

Segueix-nos

680
1,487