Diumenge, 15 Desembre 2019

Girona, Salt i Sarrià volen municipalitzar l’aigua, descontents amb Girona SA

Dos informes tècnics quantifiquen que la part privada d'Agissa va deixar d'invertir 10 milions d'euros en 20 anys

|

Els ajuntament de Girona, Salt i Sarrià de Ter inicien els procediments per trencar el contracte amb Girona SA per la gestió de l’aigua i municipalitzar l’empresa, que actualment és mixta. El contracte finalitzava el desembre de 2020 i l’objectiu dels tres ajuntaments ja era no renovar-lo, però ara han decidit “iniciar la resolució anticipada” arran de dos informes tècnics elaborats per la secretaria de l’Ajuntament de Girona que certifiquen una manca d’inversions per part de Girona SA (la part privada de l’empresa) a l’hora de tirar endavant inversions i reposicions entre el 1992 i el 2012. Concretament, l’informe remarca que l’empresa va gastar 10 milions menys de tot el que s’havia compromès.

   

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas ha remarcat que Agissa va aprovar un pla director d’inversions el 1992 i un altre el 1996 en què es preveien totes les obres que havia de realitzar l’empresa al llarg de vint anys. El cost total de les inversions era d’11,6 milions d’euros, però l’informe ha posat sobre la llum que 4,6 milions van quedar pendents d’execució.

Per la seva banda, l’informe també ha quantificat el valor de les reposicions que hauria d’haver fet l’empresa en el mateix període (entre el 1992 i el 2012). El cost de les obres de manteniment hauria d’haver superat els 8 milions, però l’informe indica que van quedar pendents d’executar 5,4 MEUR.

Tot i així, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha matisat que ara presentaran aquests informes a la part privada per tal que ells puguin “justificar” si hi ha obres que no s’han comptabilitzat en aquests documents. Per això ha demanat “prudència”, ja que creu que aquestes xifres podrien no ser les definitives.

De tota manera, sí que creu que són indicadors suficients com per iniciar els tràmits “resolució anticipada” del contracte de concessió pel servei de l’aigua, tot i que encara quedi poc més d’un any de vigència. Segons Madrenas, al llarg d’aquests tràmits també es calcularà si els ajuntaments poden reclamar indemnitzacions per “danys i perjudicis” a la part privada per l’incompliment del contracte.

Una vegada es resolguin aquest tràmits, que haurien de durar un màxim de vuit mesos, es farà una “liquidació final”. En aquesta es comptabilitzarà totes les obres i inversions realitzades, així com també si l’empresa privada indemnitza a les administracions locals i amb quin import. En el cas en què l’empresa no coincideixi amb la xifra final, els ajuntaments hauran d’estudiar si opten per anar per la via judicial o no.

Publicitat  

Seguiu-nos a: