Dissabte, 20 Abril 2019

El telèfon mòbil, una eina bàsica per fer turisme

9 de cada 10 persones utilitzen dispositius i les xarxes socials per planificar els seus viatges

|

Un estudi de la Diputació de Barcelona determina que l’ús dels dispositius mòbils per fer turisme és pràcticament universal, tant amb el telèfon (67,2%) com amb les tauletes (90%). A més, només un 14,4% de les persones enquestades afirma que no utilitza les seves xarxes socials durant la seva estada a la destinació vacacional.

L’objectiu d’aquest estudi és fer una diagnosi exhaustiva de la situació de les destinacions turístiques de Barcelona en l’àmbit de la intel·ligència turística, com a una de les aproximacions metodològiques més actuals per comprendre l’estat de desenvolupament en la gestió turística del territori.

Durant la fase de planificació del viatge, els turistes que declaren que fan servir les xarxes socials cada dia són un 31,7 % i els que les fan servir molt sovint són un 28,1 %. Les dades permeten concloure que els turistes fan un ús intens de les xarxes socials durant totes les fases del viatge turístic.

L’ús dels dispositius mòbils per part dels turistes quan estan de vacances continua sent força elevat. Si bé un 39,2 % està d’acord (28,6 %) o molt d’acord (10,6 %) que no els fan servir tant mentre fan vacances, hi ha un 29,3 % que no hi està d’acord i un 28,1 % d’indecisos.

Una bona part dels turistes, per tant, reconeixen que no es desconnecten dels seus dispositius mentre fan vacances. El fet que els tinguin presents i els utilitzin durant la seva estada dona a entendre que tenen un paper potencialment molt important en l’experiència turística que viuen els turistes.

Preguntats als turistes sobre el paper i la influència que tenen les xarxes socials  sobre el comportament dels turistes i la seva presa de decisions de vacances, un 62,4% les usen per buscar consells per decidir on anar de vacances i més d’un 50% busquen consells per decidir què fer de vacances a la destinació. A més, s’equipara força el nombre de turistes que usa les xarxes socials com a font d’informació als que fan servir també els webs oficials.

Així mateix, prop de la meitat dels turistes (48,9 %) usen les Xarxes Socials per expressar les opinions sobre les seves vacances, mentre que un 25,5 % no ho fa i un 21,6 % està indecís, aspecte que aquí cal interpretar com que ho fan poc. Per tant, la majoria de turistes afirma que té interès a manifestar la seva opinió sobre les vacances a les xarxes socials.

Publicitat

Seguiu-nos a: