Dilluns, 15 de abril del 2024

El nivell d’innovació a l’Estat es manté per sota la mitjana europea i la bretxa respecte a la UE s’eixampla

Un informe de la Comissió Europea assenyala el suport públic i l'ocupació al sector com a mancances principals

|

El nivell d’innovació a l’Estat es manté per sota la mitjana europea. Segons un informe publicat aquest dijous per la Comissió Europea, Espanya es pot considerar un país “moderadament innovador”, una qualificació que també obtenen la República Txeca, Estònia, Grècia, Lituània, Itàlia, Malta, Portugal i Eslovènia. En el document de l’executiu europeu, Espanya aconsegueix una puntuació de 89 punts sobre un índex amb base 100 –sent el 100 la mitjana europea-, lluny dels batejats com a “líders innovadors” i “innovadors forts”. En la primera categoria hi apareixen Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, els Països Baixos i Suècia, mentre que en la segona s’hi inclouen Àustria, França, Xipre, Alemanya, Irlanda i Luxemburg.

L’informe, a més, posa de manifest que el nivell d’innovació a l’Estat creix a un ritme inferior a la mitjana europea, eixamplant així la bretxa amb alguns dels seus socis comunitaris. En concret, Espanya va aconseguir millorar l’índex d’innovació un 8,6% entre 2015 i 2021, un augment que al conjunt de la Unió Europea va ser del 9,9%.

L’estudi de l’executiu europeu assenyala la manca de suport públic en recerca i desenvolupament (R+D) i el baix nivell d’ocupació en empreses innovadores com dues de les principals mancances de l’Estat. Per altra banda, la Comissió també menciona la falta d’inversió de les empreses en R+D, la poca col·laboració entre pimes innovadores i el complicat procés que suposa innovar.

En paral·lel, la formació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i l’aposta pel desenvolupament de noves solucions innovadores relacionades amb el medi ambient són dos camps on la Comissió ha detectat un empitjorament més preocupant.

No obstant això, la publicació destaca com a punts positius que Espanya compta amb un gran nombre de població amb formació digital i terciària, que és un país on es venen molts productes innovadors i que l’aprenentatge dels ciutadans s’allarga durant la seva vida.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,483