Divendres 20 maig 2022

El Govern proposa la creació d’un nou tram de base liquidable per reduir l’IRPF a les rendes més baixes

La mesura vol disminuir la càrrega fiscal de les rendes de fins al voltant dels 35.000 euros, un 80% dels declarants

|

El Govern ha proposat la creació d’un nou tram de base liquidable per reduir l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a les rendes més baixes. En concret, l’executiu té intenció de crear un primer tram de base liquidable general fins als 12.450 euros –fins ara el primer tram arribava als 17.700 euros- al qual se li aplicarà un tipus impositiu del 10,5%. Fins ara, aquest primer tram tributava al 12%. La proposta també modificarà l’escala autonòmica de l’import, incidint en els contribuents de menor renda. Segons ha informat aquest dijous el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, la mesura –pendent d’aprovació- reduirà la càrrega fiscal de les rendes de fins al voltant de 35.000 euros, un 80% dels declarants a Catalunya.

La proposta es presentarà com una esmena al projecte de llei d’acompanyament dels pressupostos i l’executiu preveu posar-la en marxa a partir de l’1 de gener de 2022, sempre que obtingui els suports necessaris. La mesura, a més, pretén recuperar la rebaixa fiscal que el Tribunal Constitucional (TC) va tombar aquest novembre passat. A través d’aquesta fórmula, Giró ha assegurat que el TC ho tindrà “molt difícil” per carregar-se “una mesura que afavoreix a les famílies que més ho necessiten”.

La nova norma contempla la creació d’un primer tram de base liquidable general fins als 12.450 euros –que correspon a sous anuals bruts al voltant dels 19.935 euros-, al qual se li aplicarà un tipus impositiu del 10,5%. Pel que fa a les rendes amb una base liquidable d’entre 12.450 i 17.700 euros, l’IRPF es mantindrà al 12%.

A continuació es crearà un nou tram que anirà dels 17.700 als 21.000 euros de base imposable –equival a sous bruts anuals d’entre 21.000 i 24.500 euros, aproximadament- que seguirà tenint un tipus del 14%. Pel que fa al tram d’entre 21.000 i 33.000 euros de base liquidable, el tipus serà del 15%. Finalment, el tram d’entre 33.000 i 53.400 euros de base imposable –sous d’entre 37.340 i 58.460 euros bruts anuals- passarà a tenir una taxa del 18,8%, tres dècimes més respecte a les condicions actuals. D’aquesta manera es compensa el guany que els contribuents amb rendes altes tenen de la rebaixa del primer tram.

Segons els càlculs del Govern, la mesura arribarà a reduir en més de 100 euros la quota anual en alguns trams, i en més del 12% als contribuents amb rendes més baixes. “La mesura que posarem en marxa beneficiarà les rendes més baixes i serà pràcticament neutre per a la resta de contribuents”, ha assegurat Giró. Per altra banda, el conseller d’Economia i Hisenda ha detallat que la pèrdua de recaptació derivada d’aquesta mesura s’estima en uns 19 milions d’euros, una xifra “totalment assumible” pel Govern.

Més deduccions
A banda de les modificacions en els trams de l’IPRF, el Govern ha presentat noves esmenes a la llei d’acompanyament dels pressupostos. Una d’elles és l’ampliació dels supòsits per deducció del lloguer com a habitatge habitual a les famílies monoparentals. En aquest cas, els contribuents podran deduir el 10%, fins a un màxim de 300 euros anuals. Amb la mesura en marxa, s’estima una reducció de la recaptació de 3,7 milions d’euros. També en relació amb les famílies monoparentals, aquestes podran acollir-se a les deduccions per naixement o adopció d’un fill. La deducció seria de 300 euros i la reducció de la recaptació derivada d’aquesta mesura seria d’1,1 milions d’euros.

Canvis en l’import sobre les emissions de CO2
L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles compta fins ara amb poques exempcions. Actualment, només quedaven exempts de pagar l’import les baixes temporals causades per robatori. Amb la nova esmena, el Govern inclou tres nous supòsits per evitar el pagament del tribut. El primer seria que el titular sol·licités la baixa del seu vehicle perquè el vol retirar de la circulació de forma temporal. El segon es produiria quan el vehicle es lliura a un venedor per a la seva posterior venda, i el tercer es donaria quan l’arrendador d’un vehicle ho sol·licités, un cop finalitzat el contracte d’arrendament amb opció de compra o d’arrendament a llarg termini. La pèrdua de recaptació en aquest cas seria d’entre 65.000 i 75.000 euros.

Impost de successions i donacions
Finalment, el Govern ha anunciat una darrera esmena relacionada amb l’impost de successions i donacions. En aquest cas, l’esmena proposa assimilar a la categoria d’ascendents-fills les persones que estan o han estat en acolliment. A dia d’avui, les persones acollides es consideren estranys, la qual cosa comporta un increment de la càrrega tributària. Segons la Memòria estadística 2019 de l’Institut Català de l’Acolliment, a Catalunya hi havia 945 infants acollits en família aliena.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,512