Dimecres 18 maig 2022

El Govern preveu recaptar 588 MEUR més que al 2020 en impostos per la taxa al CO2 i la reactivació econòmica

L'impost al dioxid de carboni dels vehicles permetrà ingressar 160 MEUR, segons els comptes del 2022

|

Els pressupostos del 2022 preveuen una recaptació en impostos de 4.684 milions d’euros, uns 588 milions més que en els comptes del 2020, cosa que significa un augment del 14,4%. Tot i que els pressupostos no inclouen modificacions tributàries, la reactivació econòmica i la posada en marxa de l’impost del CO2 als vehicles, entre d’altres, permetran apujar la recaptació. Així, aquest impost propi, que s’ha començat a recaptar aquest setembre, permetrà a la Generalitat ingressar 160 milions d’euros el 2022, un 315% més que el que es preveia en els números del 2020. També puja la recaptació per l’impost a instal·lacions que afecten el medi ambient, que arribarà als 155 MEUR, un 113% més que al 2020.

Entre els impostos cedits, la principal font d’ingressos serà l’impost de transmissions patrimonials, pel qual Economia preveu una recaptació de 1.815 MEUR, uns 240 milions (+15,2%) més que al 2020. L’augment es deu a la reactivació econòmica, que permet que hi hagi més compravendes. En successions, tot i que el Govern preveu que els contribuents puguin allargar fins a dos anys el termini per liquidar-lo, també augmentarà la recaptació, que pujarà en 170 MEUR fins als 643 milions, un 35,9% més que en els pressupostos del 2020.

El Govern preveu recaptar 694 milions d’euros (+94 milions, un 17% extra) en impost de patrimoni, mentre que ingressarà 60 milions en l’impost sobre dipòsits en entitats de crèdit. Per l’impost sobre actes jurídics documentats, Economia preveu recaptar 679 milions, un 3,2% més que el 2020, quan la previsió eren 658 milions.

En canvi, els comptes preveuen que caigui lleugerament la recaptació en impostos cedits com el d’operacions societàries (10 milions, un milió menys), l’impost especial sobre determinats mitjans de transport (82 milions, 49 menys que a l’anterior pressupost), i en tributs al joc, que passaran de recaptar 252 milions a obtenir-ne 199, un 21% menys. També hi ha una davallada d’ingressos en alguns dels tributs propis de la Generalitat, en alguns casos pels efectes derivats de la pandèmia. Així, es preveu recaptar 7 milions d’euros en l’impost sobre les grans superfícies comercials, una davallada de 5 milions respecte al 2020.

Per l’impost als habitatges buits, el Govern preveu 9 MEUR, cinc milions menys que en els darreres comptes, mentre que pel tribut a les begudes ensucrades es preveu abaixar en set milions la recaptació, fins a un total de 26 MEUR. L’impost a les estades als establiments turístics permetria recaptar el 2022 45 milions d’euros, uns 29 menys que el que es preveia en els darrers comptes aprovats. En la seva globalitat, el Govern preveu recaptar 154 milions d’euros extra en impostos propis i 434 milions addicionals en impostos cedits, xifres que sumen un total de 588 milions més respecte als comptes del 2020. En total, es preveuen recaptar 410 milions d’euros el 2022 en impostos propis i 4.275 en els cedits, fins a un global de 4.684 milions d’euros en impostos.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,512