Dijous 27 gener 2022

El Govern aprova el programa anual d’actuació estadística per a l’any 2022, que comptarà amb 330 estudis

S'incorporaran projeccions de població municipal i població activa amb base 2021 per mesurar els efectes de la pandèmia

|

El Govern ha aprovat aquest dimarts el programa anual d’actuació estadística per a l’any 2022, que inclourà un total de 330 estudis. Una de les novetats més destacades és la incorporació de les projeccions de població municipal i de població activa amb base l’any 2021, així com la revisió de les hipòtesis sobre els components del creixement demogràfic –migracions, natalitat i mortalitat- per tal de poder mesurar els efectes de la covid-19. Una altra de les novetats en el programa d’enguany serà ‘l’Enquesta sobre factors de risc en estudiants de secundària a la ciutat de Barcelona’, un indicador que ha de servir per “conèixer comportaments i actituds relacionats amb la salut de la població adolescent”, segons ha indicat el Govern.

També durant el 2022 es publicaran els resultats de ‘l’Enquesta territorial sobre equipament i ús de les TIC les llars’, que incorpora un indicador de salut relatiu a l’ús dels dispositius mòbils per poder determinar l’exposició a radiofreqüències. Altres estudis rellevants són ‘l’Enquesta de condicions de vida’, ‘l’Enquesta de violència masclista a Catalunya’, ‘l’Enquesta de salut de la ciutat de Barcelona’ i ‘l’Índex d’envelliment actiu’. Com a novetat afegida, aquest any també s’incorporarà a l’estadística oficial ‘l’Índex d’Economia i Societat Digital’, un índex compost que resumeix cinc indicadors del rendiment digital d’Europa.

D’altra banda, destaquen els treballs de camp de ‘l’Enquesta a la joventut de Catalunya’, una eina per orientar la planificació i el disseny de les actuacions en matèria de joventut; ‘l’Enquesta de seguretat pública’, per conèixer les experiències de victimització, els sentiments d’inseguretat i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat i policia, o els treballs de camp de ‘l’Enquesta de l’ús del temps’, que permet obtenir informació sobre el temps que la població dedica a activitats diàries, com ara al treball remunerat i no remunerat, o aspectes d’especial incidència en les anàlisis per gènere.

Entre les actuacions previstes aquest 2022 també hi apareix ‘l’Estadística sobre els usos lingüístics de les persones sordes i de la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana’ i la cinquena edició de ‘l’Enquesta d’usos lingüístics de la població’, així com les enquestes de mobilitat quotidiana a l’Àrea de Lleida (Ponent) i a l’Alt Pirineu i Aran o els treballs preparatoris d’un nou Marc Input-Output de Catalunya, que constitueix la base sobre la qual s’articulen totes les estimacions macroeconòmiques de Catalunya.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,501