Dilluns, 15 de abril del 2024

El gobierno crea una prestació especial de desocupació pels treballadors del sector cultural

El nou ajut per a artistes i tècnics estableix quanties fixes de fins al 100% de l’IPREM

|

El gobierno ha aprovat aquest dimarts la prestació especial per a desocupació pels treballadors del sector cultural i artístic. En el marc de l’Estatut de l’Artista, el nou ajut estructural de quatre mesos compta amb quanties fixes de fins al 100% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per les cotitzacions que superin els 61 euros. Per sota d’aquest nivell, correspondrà el 80% de l’IPREM. Els treballadors en activitats tècniques i auxiliars també podran accedir a la prestació, que és compatible amb la percepció de drets d’imatge i propietat intel·lectual. Podran accedir a l’ajut aquelles persones que acreditin 60 dies de cotització en activitat artística els darrers 18 mesos.

També hi podran accedir aquells treballadors que hagin estat 180 dies donats d’alta a la Seguretat Social per prestació real de serveis en l’activitat artística o en regularitzacions anuals ja realitzades els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació. Això sí, sempre que no hagin estat reconegudes en prestacions prèvies. A més a més, les persones treballadores no hauran de tenir dret a una prestació contributiva ordinària. En el cas que la prestació especial sigui més beneficiosa que una prestació prèvia, pendent de reiniciar, sí que podran optar a rebre el nou ajut especial.

Suport als autònoms i compatibilitat amb la jubiliació
El decret llei aprovat inclou mesures per la protecció social dels artistes i per la intermitència en l’activitat. Així, es reforça el suport als autònoms que tenen ingressos baixos i es garanteix la compatibilitat amb la jubliació. Concretament, s’estén la compatibilitat al 100% de la pensió de jubilació amb l’activitat artística, també per les classes passives. Fins ara, la compatibilitat només arribava a les activitats que generaven propietat intel·lectual. La compatibilitat s’estendrà més enllà dels artistes, intèrprets o treballadors d’arts escèniques, audiovisuals o musicals i s’arriba també als professionals que realitzin activitats tècniques o auxiliars necessàries.

Els beneficiaris d’una pensió no contributiva podran també compatibilitzar-la amb els rendiments de la seva activitat artística, sempre que no superin el Salari Mínim Interprofessional. Es regularitzarà la cotització dels pensionistes quan realitzin activitats artístiques, que serà únicament per contingències professionals, amb una cotització especial de solidaritat del 9% de contingències comunes.

Pels artistes autònoms amb baixos ingressos, iguals o inferiors a 3.000 euros anuals, la norma incorpora una cotització reduïda. El 2023 es fixa una base de cotització per ells de 526,14 euros, una quota mensual de 161 euros. La base s’anirà actualitzant en el futur. També s’ofereix la possibilitat que el pagament de les quotes es faci trimestralment. El ministeri estima que les mesures podrien arribar a 70.000 afiliats autònoms artistes. L’organisme ha recordat que la prestació especial per desocupació per artistes i tècnics de la cultura és una reivindicació històrica del sector i un dels objectius de la Comissió Interministerial pel desenvolupament de l’Estatut de l’Artista.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,483