Dimecres, 19 de juny del 2024

El concurs per als terrenys de Nissan preveu un arrendament de 50 anys i que l’adjudicatari inverteixi almenys 100 MEUR

El CZFB ja va designar directament una de les parcel·les al fabricant de motos elèctriques Silence

|

El concurs per a la a reindustrialització dels terrenys de Nissan publicat aquest dijous pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona per trobar un operador immologístic preveu un contracte d’arrendament de 50 anys prorrogables a 20 més i que l’adjudicatari inverteix, com a mínim, 100 MEUR destinats a la promoció i/o rehabilitació de les naus i edificis i instal·lacions per facilitar l’activitat als sotsarrendataris. En el concurs, s’estableixen cinc àrees, de les quals la 3 i la 4, ja estan adjudicades directament al fabricant de motos elèctriques Silence i a Nissan Motor Ibérica S.A., que manté la fabricació de vehicles comercials lleugers i el centre tècnic d’automoció amb activitats d’investigació i desenvolupament.

El compromís d’inversió de 100 milions d’euros hauria d’incloure, segons les bases del concurs, la promoció i/o construcció dels nous edificis i les instal·lacions industrials; adequar i remodelar les instal·lacions comunes de lleure i serveis comuns, com menjadors, zones de descans i esportives, entre d’altres.

També, construir la infraestructura interna requerida per a la millora del consum energètic i el control individualitzat del consum d’energia i d’altres subministraments. Es tracta d’actuacions enfocades sobretot a l’Àrea 5, parcel·la reservada per a usos exclusivament industrials previstos i de 309.737 metres quadrats de superfície.

Pel que fa les altres àrees, la 1 està dedicada a la logística, amb repartits en dues àrees de 30.014 metres quadrats i 66.173 metres quadrats; l’Àrea 2, La Masia, que comptarà amb 12.578 metres quadrats i tres terrenys industrials repartits en l’Àrea 3 (61.078 metres quadrats; l’Àrea 4, amb 38.438 metres quadrats i l’àrea 5, que és la que disposa més superfície del que surt a concurs.

En aquest sentit, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona recorda que les Àrees 3 i 4 ja les va arrendar directament al fabricant de motos elèctriques Silence i a Nissan Motor Ibérica, fabricants de Vehicles Comercials Lleugers (LCV) que també funcionen amb electricitat, i el centre tècnic d’automoció amb activitats d’investigació i desenvolupament de la marca.

Quant al preu d’arrendament, el CZFB fixa que l’operador immologístic adjudicatari ofereixi un mínim de 24 euros per metre quadrat i any més IVA –les ofertes amb imports inferiors seran descartades- i caldrà abonar les quantitats al consorci al gener de cada any natural i la part proporcional al que resti d’any en el moment de formalitzar el contracte. A més, la quantitat serà revisada cada cinc anys i “ajustada a preu de mercat”.

En les bases del concurs, també s’estableix que els arrendataris hauran de respectar les superfícies industrials durant la vigència del contracte i en cas de voler introduir algun canvi haurà de ser aprovat pel CZFB i un cop transcorreguda una cinquena part de la duració del contracte. D’altra banda, un altre dels compromisos que hauran d’adoptar els arrendataris és iniciar la meitat de l’activitat logística o industrial o relacionada amb aquesta en un termini no superior als dos anys.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,483