Diumenge 23 gener 2022

CaixaBank guanya 514 MEUR fins al març, sense tenir en compte l’impacte extraordinari derivat de la fusió amb Bankia

Si es comptabilitza l'operació, el resultat atribuït del primer trimestre se situa en 4.786 MEUR

|

CaixaBank va registrar un benefici de 514 milions d’euros durant el primer trimestre de 2021, gairebé sis vegades més respecte al mateix període de l’exercici anterior, quan els guanys es van situar en els 90 MEUR per la pandèmia. El resultat no té en compte l’impacte extraordinari derivat de la fusió amb Bankia, ja que l’operació es va formalitzar a finals de març. Si es comptabilitza, el resultat atribuït del grup fins al març se situa en 4.786 MEUR, després que l’operació hagi generat un fons de comerç negatiu de 4.300 MEUR. Pel que fa als ingressos ‘core’ de l’entitat, aquests van créixer un 1% en termes interanuals, fins als 2.066 MEUR, impulsats pels resultats de les participades i pels ingressos procedents de la branca asseguradora.

Quant al resultat atribuït únicament a CaixaBank –sense tenir en compte l’efecte extraordinari de la integració de Bankia-, fins a 444 MEUR corresponen de l’activitat bancària i d’assegurances, 58 MEUR provenen de l’entitat portuguesa BPI i els 12 MEUR restants, de participacions.

Si es té en compte l’impacte de la fusió, aquesta va generar un fons negatiu de 4.300 MEUR, una partida que computa com a benefici en el compte de resultats. El fons de comerç és el resultat d’agafar el patrimoni net de Bankia (13.088 MEUR) i descomptar-li el preu d’adquisició pagat per CaixaBank (5.314 MEUR) i un seguit d’ajustos comptables a l’hora de fer la valoració d’actius i passius (3.474 MEUR). Aquesta quantitat, unida a les despeses derivades de la integració i al resultat ordinari, dóna lloc a un benefici atribuït comptable de 4.786 MEUR entre gener i març.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,499