Divendres 17 setembre 2021

Barcelona va tancar el 2020 amb una caiguda del preu mitjà de l’oferta d’habitatges de lloguer del 20% interanual

A l'àrea metropolitana la caiguda va ser de l'11% i del 9% a la resta de l'àmbit metropolità

|

Barcelona va tancar el 2020 amb un preu mitjà de l’oferta d’habitatges de lloguer de 1.203 euros mensuals, un 20% menys que al tancament del 2019. Segons dades dels portals immobiliaris Fotocasa i Habitaclia recollides per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (O-HB), la caiguda a l’àrea metropolitana de Barcelona ha estat de l’11% fent la mitjana entre els dos portals, amb preus d’entre 1.005 i 1.028 euros mensuals, i del 9% a la resta de l’àmbit metropolità, amb rendes mensuals a l’entorn del 775 euros. Aquestes xifres confirmen la tendència a la baixa dels preus del lloguer des del mes d’abril de 2020 i suposen els registres més baixos des de l’inici de la sèrie el gener del 2019.

Pel que fa a la demanda, segons els dos portals, el preu mitjà buscat pels usuaris té un comportament similar al de l’oferta, amb una disminució generalitzada en els tres àmbits geogràfics. Barcelona ciutat i la resta de l’àmbit metropolità han arribat al preu més baix des de gener de 2019. La capital catalana té un preu mitjà de demanda a desembre de 2020 de 780 euros al mes a Fotocasa i de 834 euros a Habitaclia, amb un descens interanual del 9,3 % i el 7,4 %, segons el portal.

A la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona el preu se situa en 740 euros mensuals a Fotocasa i 711 a Habitaclia amb unes caigudes interanuals del 3,2 % i del 8,6 % respectivament. La resta de l’àmbit metropolità té un preu mitjà de 624 euros mensuals a Fotocasa i de 625 a Habitaclia, fet que suposa una caiguda interanual del 5,9 % i del 8,5 % respectivament.

Els preus de l’oferta han caigut de manera més acusada que els de la demanda, seguint la tendència que es va reproduint des del segon trimestre del 2020. A Barcelona ciutat, que és on aquesta reducció ha estat més accentuada, encara caldria que es corregissin més els preus, ja que el preu mitjà d’oferta hauria de baixar encara un 35 % segons Fotocasa i un 31 % segons Habitaclia per arribar a l’actual preu mitjà de demanda.

Tendència que es reflecteix als contractes de lloguer
A desembre de 2020, els preus dels contractes dipositats a l’INCASÒL han registrat un descens que ja apuntaven les dades del mes de setembre dels portals immobiliaris: a Barcelona ciutat, el preu mitjà del lloguer en el quart trimestre ha disminuït un 4,1 %, a la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona ha baixat un 4,5 % i a la resta de l’àmbit metropolità la caiguda ha estat del 5,3 %.

Segueix-nos

680
1,492