Un informe sobre Marina Badalona, participada pel CCB, destapa vendes de terrenys per sota del valor del mercat [3]

0
Una imatge del nou port de Badalona. MARINA BADALONA

Eduard Fernández (@eduard_bcn)

Un informe de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat revela irregularitats que “podrien donar lloc a fets perseguibles administrativament i judicialment” en la gestió entre els anys 2005 i 2011 de la societat Marina Badalona (MBSA), participada en un 50% pel Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) i l’Ajuntament de Badalona. De fet, entre les males pràctiques detectades, s’inclou la compravenda de diversos terrenys per sota del preu de mercat per part de MBSA.

Publicitat

Un dels terrenys, vinculat al projecte de reparcel·lació del Pla Especial del Port, va ser posteriorment venut per un valor molt superior per un tercer, una transacció recollida en el sumari del cas Pretòria, que es jutjarà el proper mes de març, segons ACN. Fonts de la Sindicatura de Comptes consultades per Més Economia, confirmen que l’ens supervisor ja ha traslladat l’informe a la Fiscalia, perquè s’emprengui les accions que consideri necessàries.

MBSA va ser constituïda per tal de desenvolupar la urbanització d’un polígon inclòs en el Pla especial del port de Badalona, i per la construcció i explotació del port esportiu de la ciutat. L’informe desvela tot tipus d’irregularitats en la supervisió de la societat, i a més, destaca que el departament d’Intervenció del CCB no va emetre cap informe del control financer de MBSA. Cal recordar que la plaça d’Interventor de l’ens comarcal va ser ocupada de forma accidental per un funcionari,  i fins al 2011 no es va obrir un concurs per cobrir la plaça.

L’estudi conclou que la finalitat de Marina Badalona va ser la d’obtenir un finançament que no tenia quan va adquirir l’obligació relativa a la gestió de la construcció i explotació del port de Badalona, una afirmació que la societat desmenteix.

Podeu llegir les conclusions de l’informe aquí:

Conclusions de l’Informe de la Sindicatura de Comptes

Indemnitzacions sense supervisió

La Sindicatura de Comptes subratlla que, durant el període analitzat, el conseller delegat de l’entitat podia actuar en nom de MBSA “sense l’autorització prèvia del Consell d’Administració o dels accionistes”. Per l’ens fiscalitzador, aquesta situació “suposava un risc en la gestió i control de la societat”, i recull que el conseller delegat de l’entitat, un càrrec ocupat pel socialista Juan Felipe Ruiz i Sabido entre 2000 i 2009, va pactar compensacions superiors a les previstes per l’expropiació de terrenys pel projecte.

La comptabilitat revela que en els comptes de liquidació del projecte de reparcel·lació d’un dels polígons afectats les despeses per indemnitzacions van augmentar-se en un 34% entre 2003 i 2012, sumant quasi 11 milions d’euros als costos previstos. L’Audiència Nacional va desestimar el 2012 una acusació contra Sabido per la seva presumpta implicació en la trama de corrupció urbanística del ‘cas Pretòria’ per falta de proves, recollia El Mundo.

L’actual gerent de MBSA justificava els pagaments acordat com a “instrument per evitar llargues i costoses demandes judicials que només van afectar a alguns casos”.

Venda d’habitatges per 1€/m2

A més, la Sindicatura de Comptes detecta irregularitats en diverses accions del conseller delegat com la venda de patrimoni de MBSA per preus inferiors als del mercat, en la licitació de les obres de construcció del port i la urbanització d’un dels polígons de la zona i l’adquisició de compromisos com “a resolució de determinats tràmits administratius o l’assumpció de despeses de reparcel·lació de tercers”.

Entre els possibles beneficiaris de les transaccions amb parcel·les sospitoses d’haver estat infravalorades per MBSA s’inclouen FCC, Engestur o Promociones y Servicios Inmobiliarios Greco. D’entre aquestes operacions, destaca una alienació a favor de FCC de 192m2 d’habitatge protegit i 96 m2 d’habitatge concertat  per 1€/m2 i 2€/m2, respectivament. La Sindicatura de Comptes també destaca que en un contracte del 2006 signat per MBSA a FCC, s’inclou un pagament de 2,49 milions d’euros, “del qual no es disposa de documentació de suport”.

MBSA respon que la falta de menció en l’estudi de “cap dels factors que incideixen en el preu”, com la localització o l’evolució del mercat, no hi ha “elements suficients per concloure res”.

El port, 58 milions més car

L’estudi també critica l’adjudicació directe de dotze dels vint-i-sis contractes fiscalitzats. En el cas d’un dels contractes lligats a la construcció del nou port de la ciutat, de 6,49 milions d’euros, es va justificar aquesta concessió directa a través d’una tramitació d’emergència, al·legant que les dàrsenes del port contenien materials contaminants. La Sindicatura de Comptes recorda que la presència de residus contaminants havia quedat patent en estudis d’anys anteriors, i que per tant “no quedava justificada la utilització del procediment d’emergència”.

Diversos contractes posteriors relacionats amb aquests materials denoten “una manca de planificació en el projecte”. La construcció del port, en la darrera estimació disponible, assenyala un sobrecost de 58 milions d’euros respecte la inversió prevista inicialment. Des de MBSA, s’argumenta que diversos fets impossibles de preveure van fer augmentar la factura.

Per saber-ne més:

El Consell Comarcal del Barcelonès, acusat de tot tipus d’irregularitats en la seva gestió [1]

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here