El MAB, una alternativa de finançament per a la pime

0

cutmypicCarlos Soler, empresari

Les petites i mitjanes empreses representen el 99% del total de les empreses espanyoles, ocupen el 80% de la força laboral i representen el 65% del Producte Interior Brut estatal. Per tal de facilitar el finançament a les pimes, l’any 2009 es va crear el Mercat Alternatiu Borsari (MAB) amb l’objectiu d’esdevenir una alternativa més a les entitats bancàries i d’altres vies.

Publicitat

La idea era crear un mercat de capitals que fos capaç de finançar iniciatives empresarials de creixement via internacionalització, llançament de nous productes o compra de companyies per augmentar la mida, tot plegat copiant els models de mercats existents al món anglosaxó. Qualsevol de les línies esmentades pot ser susceptible de ser finançada via capital a través del MAB amb l’objectiu sempre d’ampliar el capital social de l’empresa.

El primer requisit per cotitzar en un mercat regulat com el MAB és la transparència. És així perquè per entrar al MAB s’han de tenir els comptes dels dos últims anys auditats, sigui amb o sense beneficis, així com presentar un pla de negoci revisat per un auditor reconegut. D’aquesta manera, una pime que vulgui cotitzar al MAB ha d’estar disposada a mantenir un nivell de transparència que implica informar amb detall sobre la companyia, el seu estat financer, qui són els seus accionistes i tota la seva història jurídica.

Tot i que no hi ha un mínim de facturació, l’interès dels inversors s’obté si es disposa d’una valoració de la companyia que sigui prou atractiva, i a la vegada significativa com per no fer una dilució molt gran del capital.

Una altra condició és la de presentar una difusió accionarial mínima, és a dir, que com a mínim 2 milions del valor de la companyia estigui en mans d’accionistes que representen menys del 5%. A més, després d’entrar al MAB es tindrà la obligació de donar informació semestral i també anual, la qual en aquest cas haurà de ser auditada.

D’altra banda, un assessor registrat haurà d’acompanyar a la petita o mitjana empresa que cotitzi al MAB per tal d’ajudar-la en tot el procés. D’alguna manera aquesta figura de l’assessor substitueix el departament de relacions amb els inversors i els mercats.

En definitiva, el Mercat Alternatiu Borsari aporta a la pime transparència i professionalització, introdueix rigor en la gestió, posa en valor l’empresa per als mateixos accionistes, i li dóna visibilitat de cara a clients, proveïdors, entitats financeres i entitats públiques. També l’orienta cap a la consecució d’objectius, un fet destacable ja que sovint la pime es veu desbordada en sobreviure al dia a dia.

El 2015 un total de 7 empreses espanyoles van començar a cotitzar al Mercat Alternatiu Borsari. Una d’elles va ser Tecnoquark, un grup industrial especialitzat en components per a l’automoció i l’aeronàutica amb seu a Manresa i que buscava finançament per diversificar les seves activitats cap al sector aeronàutic, adquirir tecnologia i desenvolupar-se internacionalment.

El món anglosaxó, la referència

A l’Europa continental la banca ha tingut un pes molt important en el finançament d’empreses fins ara, i encara representa el 70% de finançament de les empreses de mitjana. Els canvis en la legislació bancària amb els acords de Basilea i els requisits de capital que impliquen poden fer que aquesta situació canviï i que el mercat de capitals es desenvolupi de forma més decidida. De fet, a França, Alemanya i Itàlia existeixen ja mercats alternatius que són la millor solució a un dels principals problemes, especialment del sud d’Europa, on les petites i mitjanes empreses són molt petites i tenen poc capital per fer front als seus reptes de creixement. Els mercats alternatius aporten el finançament necessari per créixer i competir en un mercat global.

El referent en aquest sentit és el món anglosaxó. Als Estats Units i Anglaterra els mercats de capital estan més desenvolupats. A l’AIM, el mercat anglès referent per al MAB, els inversors tenen ajudes directes per invertir en companyies que cotitzin a l’AIM. Si mantenen la inversió d’un milió de lliures durant 2 anys tenen desgravacions fiscals, i si inverteixen en companyies de l’AIM fins a 1 milió de lliures no tributen per les plusvàlues que s’hagin generat amb aquestes companyies. A casa nostra, això no succeeix.

Carlos Soler és CEO de Tecnoquark Group