Dissabte 16 octubre 2021

Més de 7.000 petites empreses i prop de 59.000 treballadors sol·liciten els nous ajuts de la Generalitat contra la covid

El pla preveu invertir 618 milions per als col·lectius i sectors més afectats per la pandèmia

|

La Generalitat ha rebut fins a les vuit del vespre d’aquest dilluns 7.043 sol·licituds de cooperatives, microempreses i petites empreses de fins a 50 treballadors per acollir-se al nou pla trimestral d’ajuts directes per a afectats per la crisi econòmica derivada de la covid-19. De la mateixa manera, també han presentat sol·licitud 58.896 treballadors afectats per ERTO o treballadors fixos discontinus amb dret a la prestació extraordinària. En total, el Govern destina a aquest pla 618 milions d’euros, 208 per a empreses i 385 per a treballadors. El termini de sol·licituds per a les empreses està obert fins al 22 de febrer, i per als treballadors fins al 25.

La línia dotada amb 208 milions, que gestiona el Departament d’Empresa i Coneixement, té com a objectiu donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO de les microempreses, petites empreses i cooperatives. Preveu donar cobertura als 104.000 treballadors afectats per aquest tipus d’expedients que es calcula que hi ha en aquestes empreses.

Les activitats empresarials que s’hi poden acollir són petites empreses de menys de 50 treballadors i facturació anual de fins a 10 milions, microempreses de menys de 10 treballadors i facturació de fins a 2 milions i cooperatives de menys de 50 treballadors o socis cooperatius i facturació de fins a 10 milions. No s’hi poden acollir autònoms a títol individual, ni fundacions o empreses participades en més d’un 50% per capital públic.

Per poder-s’hi acollir l’empresa havia de tenir treballadors en un ERTO actiu a 31 de gener del 2021 i s’ha de comprometre a mantenir, a 31 de desembre del 2021, el mateix nombre de treballadors que tenia un any abans. En cas d’incompliment es revocarà la subvenció i s’haurà de reintegrar tot l’import amb els interessos de demora corresponents.

Pel que fa a la línia dotada amb 384 milions, que gestiona el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’adreça a treballadors amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiaris de la prestació extraordinària. També s’hi inclou autònoms individuals o que formin part d’una microempresa de qualsevol sector d’activitat. Es tracta d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica que s’abonarà en un pagament únic d’uns 600 euros.

Pel que fa al registre d’autònoms que vulguin accedir als ajuts d’aquest trimestre, estarà obert del 19 al 26 de febrer. L’ajut per al treball autònom serà una altra vegada de 2.000 euros i està previst destinar-hi 280 milions. És compatible amb la resta d’ajuts de la Generalitat amb l’única excepció de les subvencions del Departament de Treball, Afers Social i Famílies per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.

Segueix-nos

680
1,487