Divendres 12 agost 2022

L’informe sobre l’ampliació del Clínic conclou que la millor ubicació és a les pistes esportives de la UB a la Diagonal

Els comissionats descarten els altres set emplaçaments possibles estudiats

|

L’informe sobre el futur de l’Hospital Clínic de Barcelona conclou que la millor ubicació per ampliar el centre és construir un nou equipament on ara hi ha les pistes del servei esportiu de la Universitat de Barcelona, a la Diagonal. L’anàlisi feta xifra que el nou hospital ha de tenir una capacitat de l’entorn de 250.000 m2, incloent-hi la part assistencial, la docència i la recerca. L’informe analitza un total de vuit emplaçaments diferents però conclou que l’única opció que permet construir en un únic espai i en format de campus el programa complet de 250.000 m2 és la d’ubicar-lo a l’entorn de la Diagonal, i en concret, en l’espai que actualment ocupa el servei d’esports de la UB. L’informe ha estat elaborat pels comissionats Ramon Sanabria i Ramon Canal i la comissió formada pel Departament de Salut/CatSalut, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

El document s’ha lliurat aquest dijous en una reunió que també ha comptat amb els màxims responsables de l’hospital i el Rector de la UB. A la reunió, s’ha acordat que abans que acabi l’any es constituirà un nou equip de treball tranversal on s’integraran representants de l’hospital i la universitat per fer un estudi en profunditat sobre l’espai més òptim. Actualment, el Clínic compta amb tres seus: els dos edificis històrics (l’edifici Villarroel al cor de l’Eixample Esquerra i la seu de la Maternitat al districte de les Corts) i l’antic Hospital Plató, al barri de Sant Gervasi. Tenint en compte la distribució actual del Clínic i la dispersió de l’atenció, l’informe apunta que és pertinent valorar una possible integració del conjunt dels seus serveis i centres en un sol àmbit.

Els comissionats han analitzat fins a vuit emplaçaments tenint en compte paràmetres com la integració en l’entorn, l’accessibilitat o la capacitat de creixement, entre altres. D’aquests, set queden pràcticament descartats i un s’erigeix com la millor opció. L’emplaçament més idoni segons els autors de l’informe és el de les pistes esportives de la UB. Entre els diferents motius, és que el programa funcional, a l’entorn dels 250.000 m2 , corresponents a 180.000 m2 d’assistència, 40.000 m2 de docència i 30.000 m2 de recerca, hi cabrien en la seva totalitat i permetria futurs creixements, i resultaria “un parc sanitari multidisciplinari”. A més, seria un emplaçament adequat per a un trànsit continu i base estable d’ambulàncies, i s’hi podria ubicar un heliport.

Set emplaçaments descartats
El primer emplaçament que es planteja és l’actual solar al carrer Villarroel però no es recomana perquè caldria fer crèixer l’edifici amb alçada i presentaria un grau de complexitat elevat alhora que requeriria disposar d’equpaments provisionals durant les obres. Com a complementari, el segon emplaçament proposat és l’antiga Caserna de Bombers ubicada en un solar del carrer Provença. Tot i això, es determina que la connexió entre aquest nou equipament i el de la seu de Villarroel no seria l’òptima, donat que presenta complexitats relacionades amb la dificultat d’executar soterranis per la presència, entre d’altres, de la xarxa ferroviària de l’AVE.

Un tercer emplaçament és l’Escola Industrial. S’estima que el recinte permetria certa edificabilitat per a usos sanitaris però s’afegeix que els metres quadrats de nova construcció difícilment podrien acollir el conjunt del nucli de l’Hospital i es veurien limitats a altres usos sanitaris menys tecnològics i a altres usos com docència, recerca o ús administratiu. A més, es constata que l’actuació suposaria l’enderrocament d’edificis que acullen serveis de la Diputació i, en conseqüència, el seu trasllat, així com altres serveis del recinte, com ara pistes poliesportives.

Un quart espai estudiat és l’antiga presó Model. D’aquesta opció, però, es constata que té un programa definit i que els treballs per a la seva execució estan en curs, per tant, es conclou que no es veu “viable ni desitjable” la seva modificació. A més, s’apunta que afloren “evidents dificultats” per encabir la totalitat de la superfície i per a ampliacions futures.

Del recinte de la Maternitat, la cinquena ubicació plantejada, es valora la bona connexió amb la xarxa de transport públic, amb la xarxa viària i la bona accessibilitat al recinte. Ara bé, es matisa que l’entorn queda “molt lluny” d’arribar a la superfície total necessària per al nou hospital. Un sisè emplaçament és el recinte plaça Espanya-Fira però també es diu que no es una opció apta. Finalment, la setena opció és la de la Caserna militar del Bruc. L’espai que ocupa presenta unes dimensions a priori adequades per a les necessitats del nou hospital, ja que hi cabria el programa funcional, però no hi hauria possibilitats de creixement futures.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,518