Dissabte 16 octubre 2021

L’esborrany de la futura llei del teletreball preveu que es pugui treballar a distància almenys un dia a la setmana

Inclou el dret a la desconnexió digital, a la formació i a la promoció professional, entre d'altres

|

L’esborrany de la futura llei del teletreball que negocia el govern espanyol amb els agents socials preveu que els treballadors puguin desenvolupar les seves tasques a distància “un mínim del 20%” de la jornada o “el percentatge proporcional equivalent en funció de la duració del contracte”. Així ho inclou el document amb què negocien les parts i que també inclou l’obligació de l’empresa a fer-se càrrecs de les despeses del treballador pel fet de fer la seva feina des de casa o el dret a la desconnexió digital, a la formació i a la promoció professional. Així mateix, l’esborrany preveu que l’opció de teletreballar sigui voluntària per al treballador i l’empresa i que les dues parts hauran de fer constar l’acord per escrit.

El document sobre el qual negocien el govern espanyol i els agents socials inclou que les persones que treballin a distància tinguin dret al subministrament i manteniment dels equips adequats per desenvolupar la seva feina –amb el seu corresponent inventari-; i que l’empresa assumeixi les despeses generades al domicili. Aquests punts haurien de quedar recollits en el conveni sectorial o entre la direcció i la representació dels treballadors de la companyia.

Un altre dels punts que consta en el text, que de moment és provisional a l’espera de l’acord final entre les parts, és el dret a la intimitat dels treballadors i a la seva protecció de dades. En aquest sentit, estableix que “l’empresa no podrà exigir la instal·lació de programes o aplicacions en dispositius propietat de la persona treballadora” ni que aquests equips puguin ser destinats a la feina. L’esborrany també incorpora una protecció en matèria de seguretat i salut a la feina.

Sobre el dret a la desconnexió digital, emplaça les empreses a una “limitació de l’ús dels mitjans tecnològics de comunicació empresarial i de treball durant els períodes de descans” i el “respecte a la duració màxima de la jornada”. Al mateix temps, les empreses podran adoptar mesures per a la vigilància i control que els treballadors compleixen amb la seva feina.

L’acord al que finalment arribin govern i agents socials no inclou els treballadors de les administracions públiques ja que es regiran per una normativa específica.
Text
Secció/Subsecció: Economia, Empresa
Codificació territorial: Catalunya, Estat espanyol
Categories: Economia, Text, Catalunya, Empresa, Estat espanyol
Id: 3690220
Etiquetes

Segueix-nos

680
1,487