Dimarts 19 octubre 2021

L’Agència Tributària liquida 608 MEUR a grans patrimonis durant el 2019, un 75% més

Més de 2.900 actuacions d’inspecció han descobert vendes ocultes i han permès regularitzar quotes per valor de 674 MEUR

|

L’Agència Tributària ha liquidat 608 milions d’euros (MEUR) a grans patrimonis durant el 2019, un 75% més que en l’exercici anterior. Les actuacions de control sobre les grans fortunes ha permès també elevar un 78% el nombre d’expedients tancats (880), que en dos anys acumula un increment del 156% en aquests expedients sobre les grans fortunes. Durant l’any passat, a més, l’ens va fer més de 1.664.000 actuacions de control sobre els tributs interns, el que suposa un 5,6% més que l’any anterior, dels quals 1.613.000 formen part d’actuacions de comprovació i més de 51.0000 són d’investigació i de caràcter auxiliar. D’aquestes, 29.631 s’han dirigit a grans empreses, patrimonis de persones físiques, abusos societaris i economia submergida.

Aquest xifra es complementa amb 1.799 actuacions (un 9% més), que han permès aflorar vendes amagades en el marc del control d’activitats econòmiques. En termes globals i en el marc de la lluita contra el frau, l’Agència ha obtingut 15.715 milions d’euros, un 4,1% més.

Paral•lelament, l’ens ha fet 2.927 actuacions inspectores en les quals han descobert vendes ocultes i que han permès regularitzar quotes per import de 674 MEUR. A més, les Unitats d’Auditoria Informàtica va participar l’any passat en 2.181 entrades i registres amb bolcats informàtics, que van posar al descobert rendes amagades. Aquestes actuacions van permetre regularitzar quotes i sancions per valor 302 milions de euros.

Proveïdors de grans fortunes
D’altra banda i en paral•lel a l’increment de liquidacions a les grans fortunes, la nova Unitat Central de Coordinació de Control de Patrimonis Rellevants està desenvolupant un seguit de projectes per seguir reforçant i actualitzant els sistemes de control sobre el col•lectiu. Entre ells, la creació d’un catàleg amb més de 570 proveïdors de béns i serveis de luxe que la unitat considera que poden associar-se a contribuents de molt alta capacitat econòmica.

A través de l’anàlisi de proveïdors, la unitat obté informació per detectar els destinataris directes d’aquests béns i, un cop detectats, pot fer aflorar irregularitats fiscals de grans fortunes i també patrimonis ocults darrera de societats instrumentals.

Comptes a l’exterior
En aquest sentit, en els últims anys les administracions tributàries han reforçat la seva capacitat d’acció sobre les rendes no declarades. El control sobre els contribuents del qual s’ha obtingut informació sobre comptes a l’exterior ha permès liquidar en tres anys més de 435 milions d’euros a 1.200 contribuents. D’aquests, 293 milions s’han concentrat a l’any 2019.

Targetes ‘offshore’
D’altra banda, la informació recollida a través de l’Oficina Nacional d’Investigació del Frau sobre la utilització de targetes emeses a l’exterior (les anomenades ‘offshore’) ha permès liquidar deute per un import de 58 milions d’euros l’any 2019 i un total de 79 milions des del 2018. A més, durant l’any passat es van donar d’alta expedients que afecten 57 contribuents amb aquest tipus de targetes, que oferiran “resultats addicionals” en un futur.

A més, la Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional (ONFI) va participar l’any passaten 76 comprovacions inspectores, que van permetre ajustos en base imposable estimats de 1.840 milions d’euros.

Segueix-nos

680
1,486