Dissabte 25 juny 2022

L’Agència Tributària de Catalunya posa en marxa un dispositiu de 91 professionals per ajudar amb la declaració de l’IRPF

L'equip de l’ATC oferirà assistència telefònica a partir de l'11 de maig i presencial a partir del 27 de maig

|

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) torna a col·laborar amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) en la campanya de l’IRPF i es posa a disposició de la ciutadania per facilitar-los el compliment de les seves obligacions tributàries. Per fer-ho, ha posat en marxa un equip format per 91 professionals que, a través de les oficines territorials que l’Agència té repartides per tot el territori, ajudaran els contribuents que ho sol·licitin a confeccionar la seva declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2020.

A partir de l’11 de maig, l’equip de l’ATC que es posarà en contacte amb les persones que hagin demanat l’assistència telefònica. El telèfon per demanar cita prèvia estarà operatiu fins al 29 de juny. Les persones que vulguin ser ateses presencialment, ho podran sol·licitar a través d’aquest mateix telèfon, a partir del 27 de maig. Aquesta atenció presencial a les oficines de l’ATC es farà a partir del 2 de juny.

Pel que fa a la campanya de patrimoni, s’oferirà atenció presencial amb cita prèvia a les oficines centrals de l’ATC i a les delegacions territorials a Girona, Lleida i Tarragona, entre el 14 i el 23 de juny, ambdós inclosos. Durant la campanya de la renda 2019, l’Agència Tributària de Catalunya va atendre per telèfon, 8.794 persones. No es va dur a terme atenció presencial a causa de la restricció de mobilitat decretada per fer front a l’emergència sanitària.

Novetats en el tram autonòmic de l’IRPF
Els contribuents catalans que enguany facin la declaració de la renda pels seus rendiments del treball corresponents a l’exercici 2020, trobaran tres novetats al tram autonòmic de l’IRPF. En primer lloc, una nova deducció per als treballadors de rendes baixes que han rebut ingressos de dos o més pagadors. A més, s’incrementa un 10% el mínim exempt, dels 5.550 euros als 6.105 euros, per als contribuents amb menor nivell de renda, és a dir, amb una base liquidable total de fins a 12.450 euros. Aquesta mesura beneficiarà unes 205.000 persones.

També es reequilibren els trams de l’impost per a les rendes superiors als 90.000 euros.. Així, es divideix el tram que fins ara tributava a un 21,5% en dos trams: un que va de 53.407,20 a 90.000,00 euros que continua tributant al 21,5% i un nou de 90.000,00 a 120.000,00 euros, que s’eleva al 23,5%. A més, el tipus per al tram que va de 120.000 a 175.000 euros puja fins al 24,5%. El tipus marginal màxim (de 175.000 € en endavant) es manté en el 25,5%.

Deducció per doble pagador a la quota íntegra autonòmica
Els contribuents que l’any 2020 hagin estat afectats per un ERTO, s’hagin quedat a l’atur o hagin obtingut ingressos procedents d’un segon o més pagadors, es podran aplicar la deducció que el Govern va aprovar el novembre del 2020 en el tram autonòmic de l’IRPF Aquesta mesura pot beneficiar prop de 250.000 persones i es calcula que la pèrdua d’ingressos per a la Generalitat serà d’uns 16,3 milions d’euros.

L’import de la deducció en la quota íntegra autonòmica de l’IRPF és equivalent a la diferència entre aquesta quota i la quota íntegra estatal, sempre que la diferència sigui positiva. Això vol dir que la Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català per evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats a l’hora de fer la declaració de la renda corresponent al 2020.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,525