Divendres 12 agost 2022

La UGT denuncia que gairebé 30.000 persones amb discapacitat tindrien feina si les empreses complissin la llei

Avui divendres és el Dia Mundial d'aquest col·lectiu

|

La UGT de Catalunya ha denunciat aquest dijous l’incompliment de la quota del 2% per part de les empreses de 50 i més treballadors que marca la Llei general de drets de les persones amb discapacitat. Si es complís la llei, diu el sindicat, 30.000 persones amb discapacitat tindrien feina. A Catalunya, més de 315.900 persones en edat de treballar tenen legalment reconeguda una discapacitat i representen el 6,5 % de de la població catalana d’entre 16 i 64 anys. Però, en canvi, el sindicat constata que les dades evidencien l’escassa participació de les persones amb discapacitat en el mercat de treball. La taxa d’activitat de les persones amb discapacitat és d’un 37 i la d’ocupació és del 27,8%, menys de la meitat de la de la població sense discapacitat. Si les empreses complissin amb la llei, la taxa d’ocupació del col·lectiu pujaria 9,4 punts percentuals fins a situar-se al 37,2%.

El sindicat es queixa que no és possible conèixer el grau de compliment d’aquesta normativa, perquè únicament són públiques dades sobre la inspecció de treball a Catalunya de l’any 2019. Segons aquesta informació, a requeriment de la Inspecció es va afavorir la contractació de 228 persones amb discapacitat, un 46% menys que el 2018, però la quantitat invertida en mesures alternatives a la contractació de persones amb discapacitat va ser de 9.857.373 euros, un 32% més. Això demostra, diu la UGT, la clara tendència de les empreses a accedir a mesures alternatives que no pas a contractar a persones amb discapacitat.

Lla UGT de Catalunya reclama reforçar les actuacions de la Inspecció de Treball i revisar les sancions en el cas d’incompliment per part de les empreses de la quota o de les mesures alternatives. Alhora, el sindicat demana prioritzar l’ocupació efectiva de les persones amb discapacitat en empreses ordinàries en lloc de promoure la utilització de mesures alternatives, que poden ser un mecanisme encobert per a la no contractació d’aquest col·lectiu.

La principal via de contractació de persones amb discapacitat es produeix en els Centres Especials de Treball (CET), el 70,5% del total el 2020. La UGT planteja que potser aquests centres no permeten la transició de les persones amb discapacitat al mercat ordinari, sinó que absorbeixen la contractació que podrien realitzar les empreses normals.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,518