Diumenge 23 gener 2022

La meitat d’aturats a Catalunya fa més de 12 mesos que busquen feina i no en troben

Les dones i les persones de 45 anys continuen sent majoria entre els desocupats

|

La meitat dels 505.900 aturats a Catalunya fa més de 12 mesos que busquen feina i no en troben a conseqüència de la crisi sanitària. La xifra de desocupats que porten més d’un any inscrits a les llistes dels serveis d’ocupació ha crescut un 79,4%, en un any i ja són 115.522 treballadors més que al març del 2020, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. Respecte d’un any abans, l’atur ha crescut un 21,3% a Catalunya, xifra que suposa un augment de 88.853 persones. Les dones continuen sent majoria entre els desocupats (55%), així com les persones de 45 i més anys ,que representen el 51% del total. Tot i això, la franja d’edat que més ha crescut en nombre d’aturats és la dels menors de 25 anys (+28,6%).

Tot i que hi ha més dones que homes aturats, una situació que no és puntual d’ara, sinó que tradicionalment ha estat així, les dades de desocupació presenten resultats interanuals més desfavorables entre els homes. Així durant el març de 2021 l’atur masculí ha crescut un 24,1% amb relació al març del 2020, mentre que l’increment de l’atur femení ha estat de menor intensitat, del 19,1%.

Una altra conseqüència de la pandèmia és el perllongament de les situacions d’atur. Les dades de l’atur mostren que s’eleva sobretot la xifra de persones que porten més de 12 mesos inscrites com a demandats d’ocupació (79,4%), tot i que en intensitat és major l’augment de les que porten entre 6 i 12 mesos (+99,7%). En canvi, la xifra de les que fa menys de 6 mesos que són a l’atur s’ha reduït de forma destacada (-42,7%).

Per grups d’edat, l’augment de l’atur entre el març del 2020 i 2021 ha estat generalitzat. Ara bé, el tram més afectat ha estat el dels menors de 25 anys, amb un increment del 28,6%; seguit de la franja entre 25 a 29 anys, on l’augment ha estat del 24,1%, i entre els 30 i els 44 anys, amb una pujada del 24,2%. L’atur de les persones de 45 i més és el que creix a una taxa més moderada (+18,1%). Pel que fa a la formació, el 64% dels desocupats tenen un nivell d’educació general, seguides per les que han cursat programes de formació professional (9%) i les que tenen estudis universitaris (8%).

Quant a la nacionalitat, el 77% de les persones aturades tenen nacionalitat espanyola (387.564) i el 23% són estrangeres (118.336); una xifra que implica un increment del pes de les persones estrangers d’entorn a 2 punts en relació al març de 2020. Entrant en el detall per país d’origen, el col·lectiu amb més pes en l’atur estranger és el marroquí amb el 32,3% del total: seguit pel romanès, d’on provenen el 9,9% de desocupats i Itàlia, país d’origen de 5,4% dels inscrits a les llistes de l’atur.

Per tipus de feina sol·licitada, sobretot es demanden ocupacions elementals (32%) i feines com a treballadors de restauració, serveis personals i venedors (25%). Les divisions econòmiques que han guanyat més persones aturades són els serveis de menjars i begudes (9.940 més), seguides del comerç al detall (9.187 més).

Publicitat

Segueix-nos

680
1,499