Dissabte 16 octubre 2021

La fusió Sabadell-Bankia seria la més rendible i la menys perjudicial en retallada d’ocupació, segons Barclays

La 'nova normalitat bancària' portarà a menys ús de les sucursals i que es faci servir més la banca on line

|

Una potencial fusió entre Banc Sabadell i Bankia podria ser la més rendible en termes de beneficis i estalvis de costos entre les diferents combinacions calculades per l’equip d’anàlisi de Barclays i, a més, no seria tan perjudicial com altres supòsits amb la xarxa de sucursals i empleats.

El grup resultant d’aquesta hipotètica operació podria arribar a un increment dels guanys nets del 20% el 2022, segons l’escenari central contemplat, que implica una proporció d’acomiadaments del 50% d’empleats de cada sucursal tancada. En aquest cas el nombre d’oficines considerades redundants ascendiria a 775.

Els costos totals per reestructuració es situarien en uns 458 milions d’euros, amb un impacte negatiu sobre el capital CET1 del 0,3%. No obstant això, els estalvis anuals es col·locarien en 241 milions d’euros.

D’aquesta manera, una consolidació Sabadell-Bankia donaria lloc a una entitat amb ingressos d’uns 7.935.000 d’euros en 2022, amb unes despeses operatives de 4.984.000 d’euros i un benefici després d’impostos de 1.204 milions d’euros (+ 20%).

En els últims anys s’han suggerit diverses combinacions de consolidació bancària en el sistema financer espanyol. Ara, davant la ‘nova normalitat bancària’ generada després de la Covid-19, on s’espera que s’acudeixi menys a les sucursals i s’usi més el canal digital, Barclays ha analitzat en quina mesura determinades fusions podrien millorar la rendibilitat.

Així, tot i que la fusió Sabadell-Bankia podria ser una de les més rendibles en termes d’increment de benefici, una operació entre CaixaBank i Bankia suposaria un creixement dels guanys del 18% per 2022 després d’uns estalvis de costos anuals de 481 milions d’euros.

No obstant això, els costos de reestructuració a què hauria de fer front l’hipotètic grup CaixaBank-Bankia ascendirien a 1.099 milions d’euros i posaria en perill la continuïtat d’unes 1.411 oficines, ja que la combinació plantejada donaria lloc a les grans superposicions.

D’altra banda, una operació entre Banc Sabadell i Liberbank elevaria els guanys un 7%, si bé els estalvis anuals només serien de 57 milions d’euros a causa que la redundància de la xarxa d’oficines es quedaria en 193.

També un BBVA-Sabadell, que produiria un increment del benefici net del 6% el 2022, permetria al grup estalviar anualment 388 milions d’euros després de tancar a 1.232 sucursals.

En suma, l’equip d’anàlisi de Barclays ha subratllat que la reducció de la xarxa és l’opció més efectiva perquè els bancs puguin millor la seva rendibilitat, tot i que el cost dels tancaments és alt i difícil de calcular en dependre de l’estratègia i acord aconseguit en negociació col·lectiva.

Segueix-nos

680
1,487