Dimarts 19 octubre 2021

El Govern demana que s’elimini l’IRPH com a índex de referència hipotecari en favor de l’euríbor

|

ACN

El Govern vol que s’elimini l’IRPH com a índex de referència al mercat hipotecari en favor de l’euríbor després que un informe de l’Agència Catalana del Consum (ACC), elaborat per la Universitat Pompeu Fabra, ha conclòs que aquest Índex de Referència de Préstecs pateix d’un “cert grau d’influència” per part de les entitats bancàries. D’aquesta manera, el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, demanarà per carta al ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, la supressió d’aquest índex de referència hipotecari. Tenint en compte les darreres sentències judicials sobre la matèria, el Departament ha indicat que s’analitzaran les 107 denúncies presentades davant l’ACC i en el cas que es detecti un abús per manca de transparència obrirà un expedient sancionador.

L’IRPH, que es va aplicar durant un llarg període de temps, és un índex de referència consistent en el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per adquirir un habitatge lliure. L’informe de l’Agència Catalana del Consum, que ha estat presentat aquest dimarts a la tarda per la seva directora, Montserrat Ribera, assegura que aquest índex és susceptible d’estar influenciat per les pròpies entitats financeres, principalment perquè són aquestes les que proporcionen les dades per al seu càlcul. Aquest, juntament amb la seva estructura, són els principals motius pels quals es considera que aquest índex és poc representatiu del mercat hipotecari.

En aquest sentit, l’evolució de l’euríbor i de l’IRPH és molt similar pel que fa referència a la tendència que segueix el tipus d’interès fixat pel Banc Central Europeu (BCE). No obstant, en relació al nivell dels diferents índexs, l’euríbor, malgrat que en general està per sobre del tipus oficial del BCE, presenta diferències de nivell no massa importants i aquesta situació, segons apunta l’ACC, no es dona en el cas de l’IRPH que sobretot en els darrers anys ha presentat diferències substancials en nivell ja que en cap cas ha baixat de l’1,9%, quan recentment el tipus oficial ha estat del 0% i els valors de l’euríbor han estat fins i tot negatius. Per exemple l’any 2013 l’IRPH va ser 3,3 punts superior a l’Euríbor, l’any 2014 era 2,6 punts superior i el setembre del 2016 va ser 1,96 punts superior.

L’estudi conclou que l’IRPH s’hauria de suprimir com a índex de referència en favor de l’euríbor, ja que aquest sí compleix amb els principis bàsics que una estadística oficial ha de satisfer des de la perspectiva de la seva producció: rellevància, precisió i fiabilitat, oportunitat i puntualitat, coherència i comparabilitat, i accessibilitat i claredat. Davant d’aquestes conclusions, el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, demanarà per carta al ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, la supressió d’aquest índex de referència hipotecari.

L’ACC estudiarà 107 denúncies

L’Agència Catalana de Consum, tenint en compte les darreres sentències judicials sobre la matèria, analitzarà cas per cas les 107 denúncies que té registrades. En concret, s’estudiarà si superen els controls de transparència en la documentació i la comercialització. És a dir, avaluarà si manca informació prou clara, si hi ha simulacions d’escenaris diversos relacionats amb el comportament raonablement previsible del tipus d’interès en el moment de contractar i si hi ha informació prèvia clara i comprensible sobre el cost comparatiu amb altres modalitats de préstec. El Departament ha indicat que en el cas que es detecti abús per manca de transparència i sempre que es pugui sostenir jurídicament, l’ACC obrirà un expedient sancionador.

El Govern, a través de l’ACC, recorda que ha treballat en defensa de les persones consumidores afectades per l’IRPH i que, en aquest sentit, ha mantingut contacte i diferents reunions amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), ha divulgat informació i recomanacions a les persones que tinguessin les seves hipoteques referenciades a l’IRPH a través de les xarxes socials com Facebook i Twitter, ha gestionat les reclamacions i també s’han fet mediacions i actuacions d’inspecció.

Segueix-nos

680
1,486