Diumenge 1 agost 2021

Espanya (l’Estat) ens segueix robant: L’espoli fiscal va superar els 16.800 milions d’euros el 2015 i el 2016

El desajust va suposar un insuportable 8,2% del PIB i el 7,9% en aquests dos exercicis

|

L’espoli segueix any darrera any i es fa insuportable pels ciutadans de Catalunya, sigui quina sigui la seva procedència

El dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat va superar els 16.800 milions d’euros en els exercicis 2015 i 2016, segons les últimes actualitzacions de la balança fiscal de la Direcció General de Pressupostos de la Generalitat. Les dades s’inclouran a l’informe econòmic i financer que acompanya als pressupostos 2020. D’acord amb aquestes xifres, el dèficit fiscal del 2015 va suposar el 8,2% del PIB, en un any en què els catalans van aportar el 18,9% dels ingressos del sector públic espanyol i van rebre el 13,2% de la despesa. Pel que fa al 2016, el dèficit va equivaldre al 7,9% del PIB. Aquell any, Catalunya va aportar el 19,2% dels ingressos i va rebre el 13,5% de la despesa.

Els ingressos aportats per Catalunya tenen un pes semblant al pes del PIB català; en canvi, la despesa de l’Estat es situa gairebé sis punts per sota

Una aportació del 19% i un retorn del 13%

D’acord amb aquest mètode, el dèficit fiscal de Catalunya l’any 2015 va ser de 16.803M€, un 8,2% del PIB català. Aquell any, Catalunya va aportar el 18,9% del total d’ingressos del sector públic central i va rebre el 13,2% de la seva despesa. L’any 2016 el dèficit va ser semblant, 16.801 M€, un 7,9% del PIB. Aquell exercici, Catalunya va aportar el 19,2% dels ingressos i va rebre el 13,5% de la despesa. En ambdós casos, es constata que els ingressos aportats per Catalunya tenen un pes semblant al del PIB català, mentre que la despesa de l’Estat es situa gairebé sis punts per sota d’aquest percentatge.

La despesa discrecional de l’Estat a Catalunya, per sota del 9%

Si s’exclouen les operacions de la Seguretat Social (SS), que per les seves característiques són despeses no discrecionals, el diferencial entre el pes dels ingressos aportats i les despeses rebudes s’incrementa substancialment. Això es deu al fet que la despesa de la Seguretat Social —bàsicament pensions i prestacions d’atur— no està subjecta a la discrecionalitat de les polítiques territorials del Govern central, sinó que són drets adquirits pels ciutadans a títol personal. En el cas del flux monetari, els ingressos aportats per Catalunya sense incloure la SS continuen representant un pes similar al del PIB (19%), però el pes percentual de les despeses se situa en un 8,1% el 2015 i el 8,6% el 2016. Això fa que el diferencial dels ingressos respecte a les despeses superi els 10 punts.

El document d’actualització de la balança fiscal de Catalunya amb l’Estat per als anys 2015 i 2016 es pot consultar aquí:  Balança fiscal anys 2015 i 2016

Segueix-nos

680
1,491