Dissabte 25 juny 2022

ERC, Junts, CUP i ECP proposen una llei estatal per garantir caixers automàtics a municipis en risc d’exclusió financera

443 municipis catalans –el 46,78% del total- no té una oficina bancària ni un caixer automàtic

|

ERC, Junts, CUP i comuns han registrat una proposició de llei al Parlament dirigida a la Mesa del Congrés dels Diputats per garantir que hi hagi caixers automàtics als municipis en risc d’exclusió financera i per assegurar l’accés a tota la població als serveis bancaris. Segons els grups, la llei vol regular “un mínim de serveis”, de manera que als municipis es pugui fer retirada i ingrés de diners en efectiu, pagament de rebuts i tributs, consultes de moviments i saldos, obtenció d’extractes i realització de transferències. A més, també s’hi inclou una disposició addicional per garantir l’atenció presencial, ja que el govern no té competències per regular l’obligatorietat d’instal·lar caixers.

Segons el text, es regula la instal·lació voluntària de caixers automàtics per part de les entitats financeres, que passa a ser obligatori en el cas dels municipis on no presentin cap proposta d’implantació voluntària. En aquest cas, es farà un primer requeriment perquè les entitats l’instal·lin i, si no és així, ho assumiran de forma subsidiària les administracions locals, les entitats municipalistes o les conselleries competents, per delegació d’aquestes administracions locals.

En aquest cas, el finançament de la instal·lació, funcionament i manteniment del caixer i les actuacions corresponents anirà a càrrec d’un fons de nova creació, que finançaran les entitats bancàries. És a dir, aquest Fons de Garantia del servei de caixer automàtic als municipis en risc d’exclusió financera estarà adscrit a l’Administració general de l’Estat i es dotarà a partir de les aportacions de les mateixes entitats proveïdores, en funció de la seva implantació a cada demarcació, i es calcularà en relació amb la quota de mercat en dipòsits i crèdits.

La llei preveu un termini d’un mes per fer una primera llista de municipis en risc d’exclusió financera. A partir d’aquí, les entitats faran la seva proposta d’instal·lació voluntària, i des de la notificació de l’últim acte administratiu tindran el termini d’un mes per activar el caixer. Sumant tots els tràmits, el caixer haurà d’estar disponible i en servei en 12 mesos.

Amb dades del 2021 del Banc d’Espanya, un total de 443 municipis catalans –el 46,78% del total- no té una oficina bancària ni un caixer automàtic, el que suposa gairebé 250.000 ciutadans en risc de vulnerabilitat financera.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,525