Setmanari digtal d'economia

Expliquem l'espoli fiscal que pateixen els Països Catalans

Dilluns 5 juny 2023

El Govern redueix a la meitat els terminis per tramitar els permisos d’instal·lacions de renovables de fins a 5 MW

La Generalitat aprova un nou paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra i l'emergència climàtica

|

El Govern ha aprovat un decret llei amb un nou paquet de mesures urgents per pal·liar els efectes econòmics i socials de la guerra a Ucraïna, l’evolució de la pandèmia de covid-19 i l’emergència climàtica. En l’àmbit energètic destaca la reducció a la meitat dels terminis per tramitar els permisos d’instal·lacions d’energies renovables de fins a 5 MW de potència, per així facilitar l’objectiu del 30% de nova capacitat de generació renovable. En l’àmbit de protecció social s’afegeixen dos nous supòsits per percebre la prestació per a l’acollida de menors tutelats. I durant els mesos que l’Estat mantingui l’increment del 15% de l’Ingrés Mínim Vital, aquest augment no computarà com a ingrés i no es deduirà de la Renda Garantida de Ciutadania.

Aquest nou paquet d’actuacions, que se suma a les mesures tributàries i financeres ja aprovades fa unes setmanes per l’executiu català, s’han adoptat un cop recollides i efectuades les propostes dels departaments d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Salut; Interior; Drets Socials; Cultura i Justícia.

Tres modificacions del decret llei d’energies renovables
Per accelerar la transició cap a un nou model energètic, el Govern ha aprovat tres modificacions del decret llei d’energies renovables. La principal modificació és la tramitació d’urgència dels permisos d’instal·lacions d’energies renovables de fins a 5 MW, de manera que els terminis de tramitació es redueixin a la meitat. “La necessitat de garantir la seguretat energètica de Catalunya, l’estabilització del rebut elèctric de famílies i empreses i la garantia del subministrament elèctric fonamenten l’interès públic en aquesta mesura”, ha apuntat la Generalitat.

En segon lloc, també es preveu que, quan s’iniciïn procediments administratius en matèria de conflictes de connexió a la xarxa elèctrica de tensió igual o inferior a 25 kV de projectes de potència igual o inferior a 5 MW, l’òrgan competent en matèria d’energia podrà adoptar les mesures provisionals que consideri necessàries per garantir que la connexió s’efectuï “en el temps més breu possible”, sempre que existeixin elements de judici suficients i d’acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat. “Aquesta mesura ha de facilitar que tots els projectes d’energies renovables de dimensió mitjana i petita puguin evacuar l’energia produïda a la xarxa elèctrica de proximitat, afavorint així la producció local, l’apropament de la generació al consum i l’autosuficiència energètica connectada en xarxa entre municipis”, ha precisat el Govern.

Problemes en el 90% dels projectes d’energies renovables petits i mitjans a Tarragona, Ebre i Ponent

A conseqüència de l’aprovació, el mes d’octubre, del Decret llei d’acceleració de les energies renovables distribuïdes i participades, la Direcció General d’Energia ha constatat que a gairebé el 90% dels projectes d’energies renovables de petita i mitjana dimensió del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i comarques de Ponent se’ls denega l’evacuació a la xarxa elèctrica per manca de capacitat. Aquestes demarcacions són les que acullen la major part dels grans projectes que han ocupat tota la capacitat de distribució per poder accedir a la xarxa de transport i portar l’electricitat a grans distàncies.

La darrera modificació del decret d’energies renovables preveu que l’òrgan competent en matèria d’energia emeti l’autorització administrativa per a la construcció d’un parc eòlic o fotovoltaic —i la declaració d’utilitat pública, quan s’hagi sol·licitat — encara que no s’hagi aprovat el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable. “D’aquesta manera, i sens perjudici de la necessitat d’obtenir aquesta aprovació urbanística, es pretén facilitar el compliment de les fites administratives establertes en el Reial decret 23/2020, i garantir que els projectes d’energies renovables no perdin el dret d’accés i connexió ni els avals i quedin arxivats”, ha recalcat el Govern.

Els projectes d’energies renovables ja sumen 1.200 MW
Segons la Generalitat, aquest triple canvi permetrà accelerar la transició cap a un nou model energètic, descarbonitzat i basat en les energies renovables distribuïdes i en la participació ciutadana, i assolir l’objectiu que com a mínim el 30% de nova capacitat de generació esdevingui renovable, distribuïda i participada per la ciutadania, fixat per la Llei del Canvi Climàtic. En els darrers sis mesos, els projectes d’energies renovables que han iniciat o superat el tràmit d’informació pública han passat de sumar 60 MW de potència als 1.200 MW actuals.

Prestació per a l’acollida de menors tutelats provinents d’Ucraïna
Pel que fa a l’acolliment familiar, el Decret llei afegeix dos nous supòsits per percebre la prestació per a l’acollida de menors tutelats. Així, aquells infants i adolescents que es trobin sota la mesura cautelar de guarda provisional en família extensa o aliena i la guarda protectora mitjançant l’acolliment, podran percebre aquesta prestació econòmica. La mesura està pensada amb caràcter general i, de forma concreta, per a les famílies que acullen temporalment nens i nenes que han fugit del conflicte a Ucraïna i no tenen referents familiars a Catalunya.

En l’àmbit de l’habitatge, el Govern també ha previst la inclusió explícita de les persones refugiades com a possibles beneficiàries del programa de cessió d’habitatges a l’administració. En aquest sentit, es modifiquen diversos preceptes per reforçar els instruments de captació d’habitatges per part de les administracions públiques, i també es canvien els requisits per a la consideració d’habitatge buit, a la mediació social en els lloguers d’habitatges, als habitatges d’inserció i als programes socials d’habitatges. Amb aquestes modificacions, les administracions podran mobilitzar els habitatges abandonats de les zones rurals en procés de pèrdua de població per atendre situacions d’emergència habitacional.

Modificació dels percentatges de l’IRSC per incorporar més famílies monoparentals
Drets Socials considera urgent i del tot necessària la modificació dels percentatges de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) establerts per garantir el reconeixement de família monoparental a les famílies amb més càrregues. És per això que el Decret llei modifica els percentatges de l’IRSC aplicables al llindar de la pensió d’aliments per a la consideració de família monoparental, per tal que més famílies s’hi puguin acollir.

El Departament liderat per Violant Cervera també modifica el còmput d’ingressos dels beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). De manera extraordinària i durant els mesos que l’Estat mantingui l’increment del 15% de l’Ingrés Mínim Vital (IMV), per donar resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, aquest increment no computarà com a ingrés i no es deduirà de l’RGC.

Modificació de la llei de Protecció Civil per facilitar l’acollida de refugiats en instal·lacions municipals
Per facilitar l’atenció, especialment als ajuntaments, de les persones refugiades arribades a Catalunya després de fugir de la guerra d’Ucraïna, es proposa la modificació de la Llei 4/1997 de protecció civil per tal que les obligacions d’autoprotecció no s’apliquin a les instal·lacions i als espais temporals que es destinin a l’atenció a població afectada per una emergència. Si no es fes l’excepció, que no implica en cap cas un augment de cap risc, el procés trigaria entre 6 i 12 mesos des de la posada en funcionament de l’activitat fins a tenir el vistiplau.

També es modifica la Llei per incloure la crisi migratòria com a causa d’activació dels plans municipals i per tal que el gravamen de protecció civil es pugui destinar per part de les indústries gravades a accions d’atenció a les persones refugiades.

Cau la mesura que reduïa un 50% el lloguer dels locals tancats per la covid-19
Finalment, amb l’entrada en vigor del Decret llei, ja no seran aplicables les mesures que facultaven els arrendataris de locals comercials tancats o amb l’ús limitat per les mesures contra la covid-19 poder renegociar el preu dels lloguers. L’arrendador podia demanar a l’arrendatari una modificació equitativa de les condicions del contracte. I, per als casos on les parts no poguessin arribar a un acord, s’aplicava una reducció del 50% del preu del lloguer.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,496