Dissabte 25 juny 2022

El Gobierno avança que retallarà la llei de lloguers catalana

Obre negociacions amb la Generalitat sota l'amenaça de portar-la al TC

|

Com moltes altres vegades, una llei aprovada per la sobirania poble català, representada pel Parlament de Catalunya, no pot ser llei si abans no passa els filtres d’una altra sobirania aliena. Així, el govern més progressista, del PSOE i Podemos, ha presentat un conflicte competencial a la llei catalana per limitar els preus de lloguer instant l’Executiu català a obrir un procés de negociació bilateral obrint un termini de sis mesos, fins al 21 de juny del 2021, sota amenaça d’acabar-la portant davant del Tribunal Constitucional que, de fet, ja n’ha estat “notificat”.

No es preveu una ràpida solució, ja que el gobierno esmena tretze dels dinou articles de la norma i set de les dotze disposicions com ara els articles que fixen l’àmbit d’aplicació, els criteris per a determinar la renda inicial del lloguer i el preu de referència i les afectacions en funció de les obres de millora o els serveis, el règim sancionador i fins a la declaració transitòria de municipis com a àrees de mercat d’habitatge en tensió. O sigui, realment desmantellar la llei o deixar-la en quadre.

Un cop més, malgrat tractar-se d’una mesura clarament d’àmbit social, la visió és centralitzadora i casualment Pablo Iglesias va anunciar una llei estatal d’habitatge “amb el grau més gran d’intervenció pública en el mercat de lloguer a Europa”, o sigui fer seva la iniciativa catalana d’establir la limitació o baixada dels preus del lloguer en zones de mercat en tensió.

Recordem que la llei catalana aprovada estableix 60 municipis en què es considera que falta habitatge assequible -les quatre capitals de província i el gruix de l’àrea metropolitana de Barcelona-. En aquestes zones, la renda dels nous contractes no pot superar el preu per metre quadrat que estableix l’índex de rendes de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El propietari tampoc no pot pujar la renda, encara que sigui inferior a aquest índex, quan els immobles han estat llogats per un preu inferior en els últims cinc anys, i s’enfronta a multes de fins a 90.000 euros si incompleix aquestes limitacions.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,525