Dijous 27 gener 2022

El CGPJ deixa en mans dels TSJ el número de treballadors presencials als jutjats

Sindicats i associacions havien criticat que s'obligués a molts funcionaris assistir al lloc de treball innecessàriament

|

La Comissió Permanent del Consell General de Poder Judicial ha acordat encarregar a les comissions de seguiment constituïdes en cada Tribunal Superior de Justícia l’ajustament de les necessitats de personal que haurà d’atendre presencialment els serveis essencials als jutjats. La decisió s’adopta a la vista dels informes remesos, a petició del president de Tribunal Suprem i de l’òrgan de govern dels jutges, Carlos Lesmes, pels presidents dels tribunals superiors de justícia sobre la càrrega de treball suportada pels jutjats i tribunals dels seus respectius territoris des de la implantació de l’estat d’alarma.

La finalitat d’aquesta sol·licitud era obtenir la informació necessària per ajustar, si cal, les necessitats de personal amb obligació presencial als òrgans judicials de tot el territori espanyol. L’ajustament que es realitzi serà comunicat de forma immediata al CGPJ i ha de garantir la prestació dels serveis essencials que tenen encomanats els jutges i tenir en compte les normes establertes pel Ministeri de Justícia en l’exercici de les seves competències sobre reassignació de funcionaris i dotacions mínimes.

L’adopció de les mesures que siguin procedents es farà conjuntament amb el ministeri i les autonomies per reforçar la coordinació entre aquestes i els òrgans de govern judicial per evitar disfuncions en la prestació dels serveis essencials per part dels membres de la carrera judicial.

La comissió de seguiment de Catalunya està formada pel president del Tribunal Superior de Justícia, els presidents de les audiències provincials, el secretari de govern del TSJC, els secretaris coordinadors provincials, el fiscal superior, el director de l’Institut de Mediina Legal, la cap del gabinet de comunicació, un representant de la Conselleria de Justícia i un de Salut i la jutgessa degana de Barcelona.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,501