Dimecres 18 maig 2022

El Banc d’Espanya avisa que la transició ecològica comportarà més inflació i afectarà més les llars vulnerables i rurals

L'ens regulador veu "convenient" impulsar mecanismes per compensar les famílies més perjudicades pel canvi climàtic

|

El Banc d’Espanya ha avisat que entre els principals riscos associats a la transició ecològica destaquen les pressions inflacionistes més grans. La institució ha advertit que el previsible increment en el preu dels serveis més contaminants incidirà de manera més acusada sobre les llars amb menys ingressos, les més nombroses, les que resideixen en zones rurals, les que tenen un nivell educatiu més baix i les que estan encapçalades per persones d’entre 35 i 45 anys. En aquest sentit, l’ens veu “convenient” que les polítiques públiques articulin “mecanismes per compensar, amb caràcter temporal, les llars més vulnerables pels costos més grans que la transició ecològica els podria suposar”.

El document ‘L’economia espanyola davant el repte climàtic’ adverteix que la preocupació per les eventuals pressions inflacionistes que podrien derivar-se del procés de transició ecològica va ser, en termes absoluts, el risc que un percentatge més gran d’empreses van considerar més rellevant per a la seva activitat.

Segons el Banc d’Espanya, “una part de la inflació recent podria ser deguda a la transició climàtica en curs”, ja que “ha estat parcialment associada a l’escassetat de subministraments produïda pel tancament d’algunes fàbriques molt contaminants a la Xina”. A més, s’ha atribuït a l’increment de la demanda de gas en accelerar-se l’abandonament del carbó i a “creixements molt forts” en els preus d’algunes matèries primeres —com el liti— que es fan servir en la fabricació de les bateries elèctriques.

L’ens regulador insisteix que hi ha un “ampli consens” que el canvi climàtic podria afectar la política monetària, en la mesura que els processos estructurals puguin induir canvis en el nivell i la volatilitat de la inflació, afectar el nivell del tipus d’interès real d’equilibri o generar distorsions en el sistema financer.

De la mateixa manera, apunten que “amb els fenòmens meteorològics adversos cada cop més intensos i freqüents, els preus de determinats productes –com els aliments– possiblement presentaran més volatilitat en el futur”. D’altra banda, les diferents polítiques econòmiques desplegades per afavorir la transició ecològica també podrien incrementar la volatilitat de la inflació.

En el seu estudi, el Banc d’Espanya assenyala que les empreses més petites es mostren més vulnerables que la resta de les empreses als problemes que el canvi climàtic podrien suposar en termes de finançament i de pèrdua de competitivitat. Més enllà de les diferències per mida, també destaca que les companyies de nova creació estan “especialment preocupades per la potencial pèrdua de valor dels seus actius”.

D’altra banda, un altre dels principals riscos associats a la transició energètica que van identificar les empreses va ser la possibilitat de patir unes càrregues administratives més grans vinculades a noves obligacions de provisió d’informació.

Publicitat

Segueix-nos

680
1,512