Dijous 23 setembre 2021

Catalunya té el 12,1% dels treballadors públics a l’Estat, amb 327.357 empleats

Els efectius al territori augmenten un 27,5% des de 2011

|

Catalunya és la tercera comunitat de l’Estat amb més treballadors públics, amb un total de 327.357 efectius i un pes del 12,1% sobre el total de l’Estat. D’aquests, 211.437 són del Sector Públic de les Comunitats Autònomes, 89.900 corresponen al Sector Públic de l’Administració Local i 26.020 al Sector Públic de l’Estat. Així ho recull l’últim Butlletí Estadístic del Personal al Servei de les Administracions Públiques (BEPSAP) corresponent a gener de 2021 i publicat aquest dimecres pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Entre l’1 de gener de 2011 i l’1 de gener de 2021, el nombre d’empleats a Catalunya ha augmentat un 27,5%, per sobre del creixement mitjà a l’Estat, del 20,4%.

L’Estat té 2,7 milions de treballadors públics. D’aquests, 1,6 milions (59,6%) treballen en el Sector Públic de les Comunitats Autònomes, 579.680 (21,4%) en el Sector Públic de l’Administració Local i 514.514 (19%) en el Sector Públic de l’Estat. En comparació amb juliol de 2020, el nombre de treballadors públics ha augmentat en 111.924 efectius. L’increment més pronunciat s’ha registrat en el personal de les comunitats autònomes, amb 87.294 efectius més. D’aquests, la majoria han estat personal temporal per cobrir les necessitats derivades de la pandèmia. Les entitats locals han registrat un increment de 26.047 treballadors públics, mentre que el Sector Públic de l’Estat ha reduït els efectius en 1.417.

Andalusia és la comunitat de l’Estat amb més treballadors públics el 2021, 500.233 empleats i un pes del 18,5%. A aquesta li segueix la Comunitat de Madrid, amb 411.781 efectius, un 15,2% del total de l’Estat. Catalunya se situa en tercera posició, amb un pes del 12,1%.

Catalunya és també la segona comunitat de l’Estat amb més treballadors del Sector Públic de les Comunitats Autònomes i del Sector Públic de l’Administració Local, per darrere d’Andalusia. En el cas dels empleats del Sector Públic de l’Estat, Madrid encapçala la llista amb 150.066 efectius, seguit d’Andalusia, amb 83.512, i el País Valencià, amb 34.900 empleats. Catalunya en té 26.020.

Per demarcacions, dels 327.357 treballadors públics de Catalunya, Barcelona en concentra 225.865. A la capital catalana li segueix Tarragona, amb 40.225 empleats; Girona, amb 35.873, i Lleida, amb 25.394.

En termes generals, un 53,3% dels treballadors de l’Estat és personal funcionari de carrera, un 22,3% és personal laboral i la resta, entre personal funcionari interí, personal eventual i altre personal, representa un 24,3%. El funcionari de carrera predomina clarament en l’Administració General de l’Estat, amb un pes del 81,1% del total, davant el 51,8% i el 32,7% de les comunitats autònomes i administració local, respectivament.

En matèria de gènere, un 57,6% dels efectius són dones i un 42,4% són homes. El percentatge de dones supera el d’homes en la majoria de casos, excepte en les Forces Armades i Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Segueix-nos

680
1,491