Dimarts 19 octubre 2021

Brussel·les portarà Espanya als tribunals per incompliment del control de dades dels passatgers

Espanya no ha activat una directiva de 2016 sobre el registre del noms dels passatgers per a la prevenció dels delictes de terrorisme i delinqüència greu

|

La Comissió Europea ha pres la decisió de portar a Espanya davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per no aplicar una directiva relativa a la utilització de dades de registre de noms dels passatgers (PNR) per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament dels delictes de terrorisme i de la delinqüència greu.

Les dades del registre de noms dels passatgers (PNR) són informacions personals que proporcionen els passatgers i que recullen i conserven les companyies aèries. Inclouen dades com el nom del passatger, dates de vols, itineraris, seients, equipatge, informació de contacte i mitjans de pagament. La Directiva sobre el PNR regula la transferència d’aquestes dades a les autoritats policials dels Estats membres així com el seu tractament per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes terroristes i delictes greus.

El Parlament Europeu i el Consell van arribar a un acord sobre un text transaccional el desembre de 2015 i es va aprovar la seva posició i es va adoptar la directiva l’abril de 2016. Els Estats membres disposaven de dos anys per aplicar les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per a complir el que disposa la dita directiva i l’estat espanyol no ho ha fet.

Brussel·les argumenta que aquesta directiva és “necessària”, ja que “les activitats terroristes i de delinqüència organitzada sovint comporten desplaçaments internacionals”. En resposta a la supressió dels controls a les fronteres interiors en virtut del Conveni de Schengen, la UE preveu l’intercanvi de dades personals entre autoritats policials.

El sistema PNR complementa els instruments que ja existeixen per fer front a la delinqüència transfronterera. El tractament de dades PNR permet a les autoritats policials descobrir a les persones no sospitoses de realitzar activitats delictives o terroristes abans que una anàlisi específica de les dades mostri que podrien ser-ho. Les dades poden utilitzar-se de diferents maneres: “per a l’avaluació prèvia a l’arribada o la sortida dels passatgers en comparació amb criteris de risc predeterminats o per identificar determinades persones, com a contribució a la definició d’aquests criteris de risc o amb vista a investigacions o judicis determinats”.

A fi de complir el dret a la protecció de les dades personals, a la intimitat i a la no discriminació, la directiva inclou una sèrie de limitacions com que els passatgers rebin una informació clara sobre la recollida de dades i els seus drets, que aquestes dades només es conservin durant cinc anys, o que cada Estat membre creï una unitat d’informació sobre els passatgers encarregada de gestionar i protegir les dades.

Segueix-nos

680
1,486