Dissabte, 16 Febrer 2019

L’Agència Tributària de Catalunya recapta 1.491 milions d’euros fins al juny, el 9,6% més que l’any passat

L'increment de la recaptació fiscal s'explica per l'augment de successions i donacions, el 18% més, i transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, un 5% més

|

ACN Barcelona .- L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va recaptar el primer semestre d’aquest any un total de 1.490,7 milions d’euros en el capítol d’impostos propis i cedits, cosa que suposa el 9,61% més que la recaptació efectiva registrada en aquest mateix període del 2017, segons l’últim informe trimestral publicat pel departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Aquest increment significatiu de la recaptació tributària de l’ATC s’explica sobretot per la recaptació sobre successions i donacions, amb un ingrés de 270 milions d’euros, el 17,81% més que fa un any, i pel bon comportament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, molt vinculats a la compravenda de pisos, que en el seu conjunt va sumar un ingrés de 1.003 milions d’euros, el 5,08% més.

L’ATC desglossa els diferents tributs que s’inclouen en la partida de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i indica que en concepte de transmissions patrimonials es van ingressar 752,8 milions d’euros, un 4,64% més que fa un any, en actes jurídics documentals 245 milions d’euros, el 6,45% més i en concepte d’impost sobre operacions societàries l’ingrés va ser de 5 milions d’euros, el 4,97% més.

Els tributs del joc, amb 121,1 milions d’euros també presenten un omportament positiu amb un creixement del 26,53%, especialment per l’aportació de 87 milions procedents de les màquines escurabutxaques, amb un increment de 36,82% més.

En l’apartat de tributs propis, la Generalitat ha ingressat un total de 79,8 milions d’euros, el 21,62% més que fa un any. Destaca per la quantitat, la recaptació sobre estades en establiments turístics, que amb 20,8 milions d’euros augmenta els ingressos el 29,8%.

En relació amb el capítol d’impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la Generalitat, com és l’impost sobre hidrocarburs i l’impost especial sobre determinats mitjans de transport, la recaptació registrada fins a juny ha estat de 110,4 milions d’euros, un 0,61% més que el 2017.

Així, sumant aquest capítol d’impostos gestionats per l’Estat i posteriorment transferits a la Generalitat, més els tributs propis i cedits, la recaptació ha estat de 1.601, milions d’euros, el 8,94% més que l’any passat.

Aquesta suma d’ingressos d’impostos propis, cedits i transferit per l’Estat no inclou els ingressos de la Generalitat procedents de l’Estat en concepte de bestretes del model de finançament. Amb aquestes bestretes sobre l’IRPF, IVA, entre d’altres, la Generalitat ha ingressat el primer semestre 10.258,2 milions d’euros, el 5,98% més.

 

Publicitat

Seguiu-nos a: