El ràting empresarial

0

Joan Díaz, director general de JDA Assessors i Consultors

Un dels indicadors mes seguits i importants és l’endeutament. Un desequilibri en aquest aspecte pot comportar seriosos problemes. En aquest sentit, una de les formes mes bàsiques d’estudiar l’equilibri i l’endeutament és veure la ràtio d’endeutament. L’estudi de la relació entre fons aliens i fons propis, anomenada “ràtio d’endeutament”, és de gran importància per analitzar, des d’una perspectiva estàtica, la situació financera de l’empresa a llarg termini. La ràtio d’endeutament permet mesurar el grau de dependència que té l’empresa en funció de la procedència dels recursos financers que utilitza.

Publicitat

Ràtio d’endeutament = (Passiu exigible / Total actiu) x 100

També es important en l’anàlisi l’estudi del fons del que anomenem capitals permanents  (fons propis i deutes a llarg termini) i el fons de maniobra (la part dels fons permanents que financen l’actiu circulant).

Una regla de prudència i equilibri financer bàsica és que els deutes totals contrets per l’empresa no haurien de superar mai el muntant dels fons propis. Segons això, el valor que pren el coeficient d’endeutament ha de ser com a molt del 50%. Significa que l’actiu es finança 50% per recursos propis i 50% per recursos aliens. És acceptable un finançament aliè del 60%.

Es tracta d’un mètode seguit habitualment per la banca que està tranquil·la amb ratis d’endeutament menors al 60%.

No obstant, no és el mateix la capacitat d’endeutament en una empresa amb creixement elevat que una que no creix. Tampoc és el mateix una empresa amb fons de maniobra elevat que una altre que el tingui molt reduït.

Ara be, un dels indicadors que estem utilitzant i que van mes enllà és el càlcul de la probabilitat que la companyia entri en insolvència. És a dir, la probabilitat que la companyia no pugui fer front als seus compromisos. Per això existeix una eina molt adequada, l’algoritme d’Altman, en el seu model Z-2, que utilitza cinc variables: 1.- El capital de treball/Actiu total; 2.- Utilitats retingudes/Actiu total; 3.- utilitats davant d’Interessos i impostos/Actiu total; 4.- Valor de mercat del capital/Passiu total i 5.- Vendes/Actiu total. L’algoritme ens mostra quina probabilitat té l’empresa d’entrar en insolvència en 1 o 2 anys, donant-li un valor.

Una vegada obtingut aquest indicador és important comparar-lo amb el sector, tenint en compte realitzar la comparació amb empreses de la mateixa mida

Joan Díaz és director general de JDA Assessors i Consultors i vicepresident 1r de la xarxa internacional SFAI

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here