Com contribueix la telefonia IP a millorar la competitivitat de les pimes?

0

José María TorresJosé María Torres, president de Numintec

Amb la telefonia IP, la veu, que és un senyal d’ones electromagnètiques analògica, és transmesa i processada per dispositius i programari en paquets de dades digitals. Al contrari del que succeeix amb la telefonia analògica tradicional, amb la tecnologia de veu IP es pot transmetre més d’una trucada sobre la mateixa línia telefònica, facilitant el procés d’augmentar o disminuir línies telefòniques en funció de les necessitats canviants de l’empresa. D’altra banda, la telefonia IP també facilita la implementació de funcionalitats que normalment són facturades a càrrec extra per les companyies de telèfons com la identificació de la persona que truca, la transferència de trucades o el remarcat automàtic. A més, possibilita unificar les diferents comunicacions de l’empresa, ja que permet la integració d’altres serveis disponibles a Internet com el vídeo o els missatges instantanis.

Les empreses que aposten per la telefonia IP enfront de la telefonia tradicional redueixen les inversions en equipament, en costos operatius i en manteniment en simplificar les infraestructures en una única xarxa de veu i per el més significatiu: els consums de veu són menors i predictibles. La telefonia IP aprofita les connexions de dades que hi ha entre les diferents sucursals, ja siguin connexions normals a Internet o a Xarxes Privades Virtuals. En tractar la veu com una dada i les trucades entre les diferents sucursals es realitzen utilitzant aquestes connexions. D’aquesta manera, les empreses poden evitar els costos de facturació i les quotes d’abonament mensuals de les línies arrendades de veu que connecten les sucursals.

Un altre avantatge clau de la telefonia IP és que facilita clarament la mobilitat dels treballadors dins i fora de l’empresa. Si un treballador ha de moure de despatx o de sucursal, portar la seva extensió a la nova posició requerirà un mínim canvi en la configuració, i en la majoria dels casos, el podrà realitzar el propi usuari. A més, els treballadors que han de desplaçar freqüentment, com és el cas dels comercials, disposen de la seva extensió arreu del món sempre que tinguin una connexió a Internet, i pot rebre i realitzar trucades.

Aplicant la intel·ligència de negoci a la telefonia en el núvol s’augmenta la rendibilitat mitjançant el seguiment i control dels costos per extensió, per llocs de treball o per departaments en conèixer en temps real el nombre de trucades que s’estan perdent o es contesten tard. Entre les prestacions de la telefonia en el núvol també destaca el fet de poder situar en un mapa d’on provenen les trucades i en quin moment es realitzen per reforçar, si cal, l’acció comercial o una estratègia publicitària o de comunicació en una determinada zona.

Per disposar de la telefonia IP a l’empresa només es requereix instal·lar la xarxa local de dades -amb la qual la majoria d’organitzacions ja compten- i configurar la centraleta IP de manera que sigui part integrant de la xarxa de dades mitjançant una interfície web accessible des de qualsevol dispositiu. Aquesta configuració és simple i intuïtiva, de manera que les tasques de manteniment típiques com l’agregació d’usuaris o el canvi d’extensions les podrà fer l’usuari directament, sense necessitat d’un equip tècnic especialitzat.

La implantació de la telefonia IP és possible en totes les etapes d’una empresa, fins i tot en el seu naixement, i en qualsevol tipus de companyia, per descomptat també a les petites i mitjanes empreses. Des del punt de vista del directiu que ha de prendre decisions, aquesta tecnologia ofereix possibilitats de business intelligence que permeten controlar i gestionar tota la xarxa de telecomunicacions de l’empresa. A més, permet a les companyies treure el màxim partit de les comunicacions unificades corporatives.

En conclusió, la gestió de les trucades telefòniques a través de les aplicacions d’intel·ligència de negoci condueix a un augment de les vendes, a tenir clients més satisfets i a augmentar la productivitat. Tot això amb un avantatge addicional, que és la possibilitat de poder-les integrar amb altres aplicacions pròpies de l’empresa, com el CRM. Unes condicions vàlides per a tot tipus de companyies i en totes les etapes d’una empresa, també en el seu naixement, ja que redueix els costos en infraestructures TIC fins a un 90%.

José María Torres és president de Numintec

FER UN COMENTARI