dimecres, 24 octubre 2018

CaixaBank guanya 1.488 milions d’euros fins al setembre, el 53% més que fa un any gràcies al BPI

|

Redacció

El grup CaixaBank ha obtingut un benefici atribuït de 1.488 milions d’euros en els primers nous mesos d’aquest any, amb un increment del 53,4% en relació amb el mateix període de l’any passat. La consolidació dels resultats de BPI des del febrer han aportat 180 milions d’euros als resultats de CaixaBank en els primers nou mesos de l’any, 103 milions només en el tercer trimestre.

   

Aquesta aportació del banc portuguès més l’activitat comercial han impulsat les principals línies de resultats de l’entitat amb seu social a València, que ha obtingut els millors beneficis de la seva història en un període de nou mesos i també els guanys més grans en un tercer trimestre (649 milions d’euros, el 48,7% més que el trimestre anterior). Els beneficis sense BPI s’han situat en 1.308 milions d’euros, el 34,8% més que l’any passat, amb una important aportació en general de l’activitat del banc.

L’entitat presidida per Jordi Gual destaca en la presentació de resultats la intensa activitat comercial del grup bancari que, afegida a la consolidació dels comptes de BPI des del mes de febrer, ha ajudat a disparar els beneficis.

Els resultats d’aquest tercer trimestre són els primers que es presenten des que l’entitat va anunciar el trasllat de la seva seu social de Barcelona a València per la incertesa del procés polític català.

Així, els ingressos obtinguts en col·locació de contractes d’assegurances i reassegurances han aportat en els primers nous mesos de l’any 354 milions d’euros, un 65,9% més que en el mateix període de l’any passat, una xifra que no té en compte el BPI.

L’evolució dels marges

L’evolució dels marges també ha estat positiva, especialment el marge d’interessos, que és el que mesura més fidelment l’activitat bancària ordinària. Aquest marge d’interessos s’ha situat fins al setembre en 3.550 milions d’euros, un 15,2% més que fa un any. L’aportació en aquest marge del BPI explica el 8,7% d’aquest augment. Tot i això, CaixaBank, sense BPI, ha vist com el marge d’interessos s’incrementa el 6,5%, tot i la conjuntura general d’interessos fregant valors negatius.

En la partida del marge d’interessos és rellevant l’increment d’ingressos per comissions bancàries que se situen en 1.867 milions d’euros, un 20,8% més. En aquest apartat BPI aporta un 12,6% del creixement i CaixaBank el restant 8,2%. L’entitat explica que gran part d’aquestes comissions procedeixen a les operacions de la divisió d’inversió en la gestió de recursos fora de balanç com són els fons d’inversió, on els recursos augmenten el 12,7% en el període, i els plans de pensions, que ho fan en 43%.

Les despeses d’administració i explotació s’incrementen l’11,5% fins a situar-se en 3.343 milions d’euros, un augment que s’explica per la integració de BPI.

En els primers nous mesos de l’any els recursos agregats de clients s’han situat en 350.014 milions d’euros, amb un augment del 15,2%, dels quals l’11,5% s’expliquen per BPI i el 3,7% per la mateixa activitat de CaixaBank, sense tenir en compte el banc portuguès.

La cartera de crèdits segueix baixant

La cartera creditícia bruta de CaixaBank es redueix en l’1,5% i la cartera sana, la que no té en compte el crèdit promotor també es redueix però en l’1,1%. Tot i això, l’entitat destaca que el crèdit nou a empreses creix l’1,8% i al consum el 18,9%.

La ràtio de morositat ha tancat el mes de setembre en una taxa del 6,4%, cinc dècimes per sota del tancament de l’exercici del 2016 que va ser del 6,9%.

En dotacions per insolvències s’han destinat 658 milions, cosa que suposa el 5,5% menys que en el mateix període de l’any passat. En l’apartat d’altres dotacions hi ha 800 milions on s’inclouen els 455 milions d’euros associats a finançar l’acord de prejubilacions que ha suposat 152 milions en el primer trimestre i 303 milions en el segon trimestre.

Clàusules terra

CaixaBank assegura que fins al setembre, l’entitat ha resolt la meitat de les 94.000 reclamacions que havia rebut i que entraven dins de l’àmbit extrajudicial que preveia el reial decret 1/2017 del Ministeri d’Economia.

La ràtio de solvència en termes Common Equity Tier 1 (CET1fully loaded s’ha situat en l’11,7%. Després de la integració de BPI aquest índex de solvència ha augmentat en 50 punts bàsics en generació de resultats i en 16 punts bàsics per l’evolució del mercat.

Publicitat

Seguiu-nos a: