dilluns, 17 desembre 2018

Barcelona acull una jornada internacional sobre Banca Amb Valors

|

Redacció

Barcelona acull aquest dijous la jornada Internacional “Fem Banca Amb Valors” amb l’objectiu de donar a conèixer a la ciutadania quins són els valors d’aquesta banca i com es pot fer el pas cap a aquest nou model de finançament.

La jornada, que se celebrarà a Barcelona Activa, està organitzada per l’Ajuntament de Barcelona juntament amb la Global Alliance for Banking on Values (GABV) i servirà per conèixer casos d’èxit de transició de la banca convencional a una banca ètica i més sostenible, que no prioritzi sempre els beneficis a curt termini per sobre del bé comú. Entre els assistents, destaquen els representants dels dos bancs amb valors que existeixen a Catalunya, Triodos Bank i Fiare Banca Ètica.

Què és la Banca ètica?

Des de fa alguns anys, la banca ètica ha creat una alternativa sòlida, amb resiliència a llarg termini, que serveix a les persones i l’economia real. Aquesta banca està demostrant que els diners es poden invertir prioritzant les persones per damunt dels beneficis econòmics. Més de 41 millions de persones han escollit un model que prioritza el bé comú sobre els beneficis a curt termini.

La cultura de la Banca Amb Valors basa la seva gestió en la triple rentabilitat (integra als seus objectius les persones, el planeta i la prosperitat), transparència (models de governança transparents i inclusius), economia real (finança empreses i comunitats sostenibles en economies productives), resiliència (manté l’activitat a llarg termini més enllà de les alteracions externes) i finalment cultura (integra tots aquests valors de forma transversal en totes les seves decisions).

El model de la Banca amb Valors permet apostar per una banca transparent arrelada al territori i involucrada amb la comunitat que impulsi projectes empresarials amb retorn social i ambiental.

Publicitat

Seguiu-nos a: